Auteursarchief: e.l.ellis

afwezigheid

Afwezigheidsbericht februari 2024

De praktijk is in verband met de krokusvakantie gesloten van: 

  12 t/m 16  februari

Waarneming uitsluitend bij spoed door Dhr. Rottschafer, tel: 323920

praktijkadres : J.F. Kennedylaan 101a, 7001 CZ Doetinchem

Herhaalrecepten kunnen zonder tussenkomst van deze arts direct bij de apotheek besteld worden

Avond/nacht/weekeinde: Uitsluitend voor spoedeisende situaties na telefonisch overleg met Huisartsenpost Oude IJssel, Tel. : 085-485 3444

Wilt u tijdens mijn afwezigheid een antroposofisch arts raadplegen? Laat u dan eerst door
Dr.Rottschafer een diagnose stellen en neemt u daarna contact op met:
Therapeuticum Aquamarijn te Arnhem. Tel. 026-3512712
Let op: u kunt hiervoor een nota ontvangen.

Boek over chronische vermoeidheid

Beste Lezer,
Op 24 maart j.l. verscheen mijn boek ‘chronische vermoeidheid’ bij uitgeverij  Christofoor.

In het boek behandel ik de diverse behandelstrategieën die u ook op deze site tegenkomt.
In het boek worden de verschillende thema’s grondiger besproken en als een 5-stappenplan gepresenteerd.
Wilt u het boek bestellen? Ga dan naar de site van
uitgeverij Christofoor
of naar:
bol.com ; zoudt u in dat geval ook een review willen schrijven?

Of vraag uw boekhandelaar het voor u te bestellen. In Doetinchem heeft boekhandel
Raadgeep &Berrevoets het boek (beperkt) op voorraad.
Hamburgerstraat 29, 7001 AH Doetinchem; tel:0314-323119

E.Ellis

coronanieuws

Praktijkregels tijdens coronapandemie ( update van zaterdag 28/3)
In verband met de dreigende snelle verspreiding van het coronavirus zal de praktijk, zolang deze dreiging bestaat, anders functioneren dan u gewend bent. Hier volgt eerst een opsomming van de maatregelen en daarna informatie over het coronavirus:

  • Het inloopspreekuur komt te vervallen!
  • Indien u een afspraak wilt maken dan zal de assistente u vragen waarvoor u wilt komen en een inschatting maken of het consult eventueel ook telefonisch of via een videoconsult afgehandeld kan worden. Is er bijvoorbeeld een lichamelijk onderzoek nodig dan zal dit natuurlijk niet telefonisch kunnen, maar is dit niet nodig dan kan het consult waarschijnlijk wel telefonisch plaats vinden. Dat is zowel voor ù als voor mij en mijn assistentes veiliger.
    Schroomt u niet om te bellen. In mijn praktijk en in andere huisartspraktijken in Doetinchem was het de afgelopen week  zeer rustig en was er geen noodzaak om uw vragen uit te stellen. Dat kan de komende weken nog anders worden. Dus juist een reden om nu niet uit te stellen!
  • Is het toch  nodig dat u langs komt dan maken wij onderscheid tussen patiënten mèt luchtwegklachten en patiënten zònder luchtwegklachten.
  • De patiënten zonder luchtwegklachten, met klachten die niet kunnen wachten, krijgen een afspraak in de praktijk. De patiënten met luchtwegklachten, die om wat voor reden ook zo ziek zijn dat zij door een arts beoordeeld moeten worden, zullen een afspraak krijgen bij het Regionale CoronaCentrum (RCC)  aan de Guido Gezellelaan. Die afspraak wordt door de assistente voor u gemaakt. Patiënten met luchtwegklachten die te ziek zijn om naar dit RCC te gaan zullen in beschermende kleding door mij bezocht worden.
  • Patiënten van 70 jaar en ouder of patiënten met een kwetsbare gezondheid: komt u alleen naar de praktijk voor klachten die dringend zijn en niet kunnen wachten tot de pandemie geluwd is. De assistente zal bij u extra kritisch zijn.
  • De deur is niet vanzelfsprekend open. Alleen patiënten met een afspraak worden binnen gelaten.

Informatie over het corona-virus
Heeft u geen klachten en wilt u informatie over het coronavirus kijkt u dan op de website van het RIVM of op thuisarts.nl. U kunt ook bellen met het landelijke publieksnummer: 0800-1351

Heeft u  luchtwegklachten komt u dan niet naar de praktijk.  Neemt u in dat geval telefonisch contact op met de praktijk. Voor zover nu bekend wordt het coronavirus hoofdzakelijk overgedragen van mens tot mens, via kleine druppeltjes die opgehoest, uit geniest of uitgeademd worden. Ook via de handen kan het virus overgedragen worden. Het wordt niet of nauwelijks via voorwerpen overgedragen.

Houdt u er rekening mee dat de GGD bij verdenking op het coronavirus uitsluitend zal testen indien u zo ziek bent dat u in het ziekenhuis opgenomen dient te worden.

Voorheen testte de GGD ook indien u behoorde tot een risicogroep. Het kan zijn dat, wanneer er de komende weken meer testen ter beschikking komen dit opnieuw gaat gebeuren. U behoort tot een risicogroep  indien u:
– 70 jaar of ouder bent
òf
– een aandoening hebt waardoor uw weerstand verzwakt is zoals een hartziekte òf een longziekte
òf
– indien u medicijnen gebruikt die uw weerstand verlagen – bijvoorbeeld prednison.

Behoort u niet tot een risicogroep dan wordt u verzocht thuis te blijven totdat u 1 dag klachtenvrij bent. De GGD zal u niet testen ook al komt u uit een risicogebied. U wordt op dit moment ook niet getest indien u contact had met een coronapatiënt.

Overigens betekent thuis blijven wat mij betreft niet dat u ook binnen moet blijven. Het gaat erom dat u geen contacten hebt met andere mensen. Hebt u een tuin dan mag u daarin verblijven.
Frisse lucht en zonlicht hebben tijdens de grieppandemie van 1918 menig mens genezen en ook TBC werd in de tijd vóór de antibiotica op deze wijze behandeld.
Antroposofische adviezen mbt preventie en therapie vindt u onder ‘griep en luchtweginfecties’

LSP in coronatijd

Toegang tot uw medische gegevens door huisartsenpost
Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de huisartsenpost. Of u wordt naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gestuurd. De artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp willen u snel kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt.
Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost uw medische gegevens mag bekijken. Maar ruim de helft van de Nederlanders heeft daar nog geen keuze over gemaakt. Tijdens de coronacrisis mogen tijdelijk de medische gegevens van deze patiënten ook worden bekeken door de artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp. En u daar op dat moment mondeling toestemming voor geeft.
Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.

Persoonlijke keuze vastleggen
Wilt u alsnog een keuze maken of uw gegevens wel of niet mogen worden bekeken op de huisartsenpost? U kunt dit op drie verschillende manieren doen.

Meer informatie
U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de website volgjezorg.nl/corona-opt.
Op volgjezorg.nl kunt u ook zien wie uw medische gegevens heeft bekeken en/of uw keuze voor het beschikbaar stellen van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost aanpassen of doorgeven.

 

 

griepvaccinatie

De griepvaccinaties werden dit jaar (2020) op 28 oktober alhier in de praktijk gegeven.

Indien u geen oproep ontving en toch in aanmerking wenst te komen kunt u dat bij de assistente kenbaar maken. Er is echter een landelijk tekort aan griepvaccins. Wij kunnen dus niet garanderen dat u de prik alsnog zult krijgen.

Indien u reeds kenbaar hebt gemaakt dat u de griepprik wilt krijgen dan kunt u binnenkort bericht van de assistente verwachten. Wij verwachten dat wij niet iedereen die kenbaar maakte de griepvaccinatie te willen krijgen zullen kunnen vaccineren. Na telling van de overgebleven vaccins  zullen wij zien wie volgens ons het meeste baat zal hebben bij een griepvaccinatie. Daarbij gaan ouderen voor jongeren en patiënten met een ernstige aandoening voor gezonde mensen.

 Meer informatie leest u bij : praktijkinformatie>preventie>griepvaccinatie

 

Hoge B12 spiegel schadelijk?

B12-injectietherapie schadelijk? Nee ! 
Op 21 -01-2020 kwam het AD met een artikel waarin werd beweerd dat hoge dosis B12 schadelijk kunnen zijn. In het artikel wordt gerefereerd aan een onderzoek van het UMCG ( Universitair Medisch Centrum Groningen). De volgende dag kwamen ook de Telegraaf, Metro en RTL-nieuws ( EditisNL aflevering 16 18.44 uur) met dit nieuws. Dit is fake-nieuws.
Wie het oorspronkelijke  artikel leest bemerkt al snel dat de redactie van het AD niets van het artikel heeft begrepen. Het artikel gaat niet over een schadelijk effect van hoge dosis B12 maar over eerder overlijden aan diverse doodsoorzaken  bij  spontaan hoge B12-spiegels bij patiënten van gemiddeld 50-55 jaar met reeds aanwezig nierlijden.
In het artikel wordt gefilosofeerd over de reden van de hoge B12-spiegels en wordt geopperd dat dit mogelijk op lever- en of nierlijden zou kunnen duiden. Er werden geen aanwijzingen gevonden voor een oorzakelijk verband tussen de hoge B12-spiegel en het groter overlijdensrisico. Patiënten die B12 gebruikten werden zelfs uit het onderzoek geweerd maar men kon dit alleen met zekerheid stellen bij de patiënten die B12-injecties gebruikten. Omdat B12 vrij verkrijgbaar is kon men niet met zekerheid uitsluiten dat er toch patiënten aan het onderzoek meededen die B12-tabletten hadden gebruikt. Klik hier om het wetenschappelijke artikel te downloaden. In het RTL-programma is een onderzoeker van het UMCG aan het woord maar deze zegt nergens dat het innemen van B12 schadelijk is. Hij heeft het, terecht, over een hoge B12-spiegel. Door zijn reactie in de zelf gekozen context van de journalisten te plaatsen lijkt het alsof hij beaamt wat de journalisten zeggen maar dat is dus helemaal niet het geval.
Mijn eerste reactie op het AD-artikel  was: ” wat jammer dat de onderzoekers juist de nadelen van B12 onderzochten en niet de voordelen.” Maar bij bestudering van het originele artikel bleek dat de onderzoekers aanhaakten bij een reeds bestaand onderzoek in Groningen en dat zij daar een B12 bepaling aan toe hadden gevoegd. Zo kun je inderdaad goedkoop onderzoek naar B12 doen.
Een onderzoek naar de voordelen van intensieve  B12-injectietherapie is erg kostbaar en is dan ook nog niet gedaan. Daarmee zijn de mogelijke nadelen van deze therapie dus ook niet bekend en door het Groningse onderzoek ook niet bekend geworden.
Ambulances hebben een overigens een cyanokit bij zich waarin 5000 keer zoveel B12 zit als in 1 ampul B12. Deze hoeveelheid wordt binnen 15 min toegediend en eventueel wordt dit nog herhaald ; totaal dus 10.000 maal de dosering van 1 ampul B12. Op korte termijn in ieder geval dus redelijk onschadelijk.

 

 

Personeelszaken

U hebt het mogelijk al bemerkt. Janine Jansen die sinds eind april de opvolgster was van Lonneke van Aalst heeft is inmiddels vertrokken. Zij kreeg een baan aangeboden op de plek waar zij ook opgeleid was en dit sprak haar meer aan dan haar werkplek aan het venkelveld.

Gelukkig konden wij, ondanks de zomervakantie, toch vlot aan een nieuwe assistente komen. Mandy Klompenhouwer is de opvolgster geworden van Janine en u zult haar vanaf nu op   maandag tot en met woensdag achter de balie aantreffen. Mandy is een ervaren assistente die jarenlang in een huisartsenpraktijk te Varsseveld werkzaam was. Zij zal zich binnenkort op de medewerkerspagina aan u voorstellen

Daarnaast hebben wij Nanda Dihal als extra assistente aangetrokken. Door alle personeelswisselingen zijn enkele administratieve taken blijven liggen. Daarnaast verwachten wij binnenkort extra assistentie-uren nodig te zullen hebben om de aansluiting op het Landelijk SchakelPunt (LSP) in goede banen te leiden. Door de komst van Nanda kunnen deze achterstallige en toekomstige werkzaamheden uitgevoerd worden. ook Nanda is een zeer ervaren assistente, zij werkte jarenlang op een kinderpoli. Ook zij zal zich binnenkort op de medewerkerspagina aan u voorstellen.

Tenslotte had ik in een vorig bericht al gemeld dat Chantal van den Bosch, oud-assistente en de afgelopen jaren praktijkondersteunster voor de preventie van hart-en vaatziekten en longziekten zou gaan vertrekken per medio juli. Wij hadden een zeer plezierig afscheid van Chantal en Chantal is inmiddels opgevolgd door Angela Cuppers in samenwerking met Manon Bouwmann. Geleidelijk aan zal Angela alle preventietaken op zich gaan nemen. Ook zij zal zich binnenkort aan u voorstellen op de medewerkerspagina.

Telefoonstoring op woensdag 24/4 mogelijk

Heden 24/4/ 19 werd er aan de telefooncentrale gewerkt. De centrale was soms kort buiten bedrijf en de band van het antwoordapparaat dat met deze centrale verbonden is  stond soms niet goed. Hopelijk heeft u daar geen overlast van gehad. Indien wel dan spijt mij dat zeer en hoop ik op uw begrip.

E.L.Ellis

B12 injecties, Hepar Magnesium en andere injecties

Per 1 december worden injecties door de assistente tussen 15.00 uur en 15.45 uur gegeven. Door deze korte ingrepen te bundelen hopen wij te bereiken dat de telefonische bereikbaarheid tijdens de rest van de dag verbetert.
Bent u onverhoopt verhindert op het afgesproken tijdstip? Meldt u dit dan ‘morgens aan de assistente daar de spuiten tussen de middag klaargemaakt zullen gaan worden. Deze zijn niet houdbaar.

Nieuwe assistente

Sinds 24 april heeft Renske Lammers als praktijkassistente de werkzaamheden overgenomen van Xenja van Rhedenburg. Xenja was vorig jaar van Didam naar Elst verhuisd en heeft nu werk dichterbij huis gevonden met minder last van files. Renske heeft al in diverse praktijken in Doetinchem gewerkt.