Consultatiebureau

Antroposofisch Consultatiebureau
Op woensdag 29 januari 2014 start het antroposofisch consultatiebureau Zutphen voor 0-4 jarigen en hun ouders.
Loes Klinge (antroposofisch jeugdarts 0-4 jaar) en
Freya Pardoel (antroposofischverpleegkundige)
verzorgen dit bureau vanuit hun specifieke deskundigheid.
Lokatie:
BSO ruimtes Vrije school de IJssel
Henri Dunantweg 4
ZutphenVoor meer informatie: www.antrocbzutphen.nl of antrocb@gmail.com