Antroposofisch Consultatiebureau
Op woensdag 29 januari 2014 start het antroposofisch consultatiebureau Zutphen voor 0-4 jarigen en hun ouders.
Loes Klinge (antroposofisch jeugdarts 0-4 jaar) en
Marije Hoeksema (antroposofischverpleegkundige)
verzorgen dit bureau vanuit hun specifieke deskundigheid.
Lokatie:
in het Middenhuis, Fie Carelsenstraat 32, 7207 GN Zutphen. Dit Middenhuis ligt in de wijk Leesten-West, in het Zuid ooostelijk deel van Zutphen.
Zutphen
Voor meer informatie: https://www.antrocbzutphen.nl of antrocb@gmail.com.