Uitsluiting aansprakelijkheid
Wij doen ons best de informatie op deze site zo goed mogelijk up-to date te houden. Dat neemt niet weg dat er toch onvolkomenheden of onjuistheden op voor kunnen komen. De site-eigenaren kunnen dan ook  geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die voorkomt uit het gebruik van de informatie op deze site.
Start of beëindigt u nooit een behandeling op basis van gelezen informatie maar overlegt u bij twijfel altijd met de assistente of met uw huisarts. De informatie op deze site is bedoeld als aanvulling op een consult bij uw huisarts of diens personeel/ medewerkers en niet als vervanging daarvan.