Visites

Thuisvisites

Thuisvisites leg ik af binnen de gemeente Doetinchem. Visites worden alleen afgelegd indien u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen. Het niet beschikken over eigen vervoer wordt dus niet als reden geaccepteerd. Dit is een gangbare norm onder de huisartsen. Het nut van visites is overigens zeer betrekkelijk. Visites hebben alleen zin indien een correcte diagnose niet telefonisch gesteld kan worden of indien er een medische handeling bij de patiënt uitgevoerd moet worden (bv. Injectie geven). Bij rugklachten bijvoorbeeld heeft het afleggen van een visite medisch gezien vrijwel nooit zin. De behandeling verandert niet door het onderzoek en de pijnstilling wordt nooit gespoten maar als tablet of zetpil toegediend. Een visite heeft ook nadelen voor u als patiënt. In de praktijk heb ik meer instrumenten, vaak beter licht en meer andere hulpmiddelen om een diagnose goed te kunnen stellen dan in een thuissituatie. U bent dus bij een spreekuurbezoek doorgaans beter te helpen dan thuis.

Huisartsen zijn verplicht om in een spoedgeval binnen 15 minuten ter plaatse te kunnen zijn. Daarom kunnen de visites alleen binnen de gemeente Doetinchem afgelegd worden.

Ziekenhuisvisites

Een visite in het ziekenhuis kan aangevraagd worden. Het kan voorkomen dat u tijdens een opname een nare diagnose te horen hebt gekregen of dat u een nare ingreep te wachten staat. Dit en nog tal van andere redenen kunnen maken dat u mij in het ziekenhuis zou willen spreken. Dat kunt u net als een thuisvisite bij de assistente aanvragen en de visite wordt via de basisverzekering volledig vergoed.

Uit mijzelf maak ik, mits ik geen vakantie of nascholing heb doorgaans op woensdagmiddag een rondje ziekenhuisbezoeken, mits er tenminste één patiënt is die er ongeveer 1 week of langer ligt. Bij ernstige zaken (hartinfarct, intensive care-opname, opgenomen ziek kind) probeer ik, mits het programma dat toe laat, dezelfde of de volgende dag langs te gaan. Dit is echter geen recht. Ik krijg bij opnames van mijn patiënten een bericht van het ziekenhuis wie er wanneer is opgenomen, maar ik krijg er geen reden bij geleverd. Soms komt er vlot een bericht van de spoedeisende-hulparts, maar soms duurt dit enige dagen tot weken. Daardoor is het lastig in te schatten hoe ernstig de persoon in kwestie er aan toe is en of het om een geplande opname gaat dan wel om een onverwachte gebeurtenis.
Ook is het onvoorspelbaar voor mij hoe mensen op mijn komst reageren. De meesten zijn gelukkig blij verrast, maar een enkeling is verontwaardigd en vond dat ik veel eerder had moeten komen. Derhalve nogmaals, als u mij graag wilt spreken kunt u dat zelf ook aan de assistente kenbaar maken.