lier_kl

Muziektherapie – Een individuele weg via actieve muziekbeleving

Een mens ervaart een gevoel van onbehagen zodra hij zelf ontstemd of uit balans is. Bij een verstoorde balans is het zoeken naar nieuw evenwicht onontbeerlijk. Muziektherapie is een weg om een verstoorde balans weer in harmonie te brengen. Door muziek kun je in vuur en vlam raken. Het zet aan tot enthousiasme. Daardoor kun je in beweging worden gezet. Het kan je ook volledig tot rust brengen. Denk daarbij aan verstilde klanken en rustig kabbelende melodieën. Jezelf afsluiten voor muziek is eigenlijk niet mogelijk. Zelfs wanneer je doof bent zijn de trillingen voortgebracht door muziekinstrumenten voelbaar. Daardoor werkt muziektherapie zeer direct.
De therapie wordt beoefend met speciaal daarvoor ontwikkelde instrumenten, zoals de lier, chrotta en de boventoonfluit. Maar er wordt ook gebruik gemaakt van gangbare instrumenten zoals blokfluit, trompet en slagwerkinstrumenten alsmede de zangstem.
Muziektherapie kan een oplossing bieden wanneer andere disciplines geen aansluiting meer vinden in iemands belevingswereld.

 

chrotta Melodie – Harmonie – Maat
Tijdens de therapie komen de belangrijkste elementen uit de muziek aan bod:    MELODIE – HARMONIE – MAAT

Melodie sluit in al haar verscheidenheid aan bij onze verscheidene gemoedstoestanden.

Harmonie heeft een directe verbinding met de balans. Het evenwicht wordt aangesproken.

Maat geeft d.m.v. het ritme, structuur en houvast.

 

  • Muzikale voorkennis is absoluut niet noodzakelijk om aan de therapie te kunnen deelnemen.
  • Muziektherapie kan zowel bij somatische en psychosomatische als bij psychische problematiek een helpende hand bieden.
  • In de meeste gevallen vindt de therapie plaats op doorverwijzing van een arts of een andere deskundige.
  • Een muziektherapiesessie duurt een half uur. Het aantal sessies beslaat een periode van 14 keer.
  • Na deze periode worden de bevindingen in de vorm van een schriftelijk verslag teruggekoppeld aan de desbetreffende deskundige.
  • Een aantal zorgverzekeraars vergoeden de therapie volgens de door hen gestelde polisvoorwaarden.
Kosten indien aanvullend verzekerd
De therapeuten van het venkelveld beschikken ook in 2018 nog tijdelijk over een therapiefonds.
Vraag naar de voorwaarden.


Opleiding
Als muziektherapeut ben ik in het bezit van het daartoe vereiste diploma muziektherapie op HBO-nivo en lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging v. Kunstzinnige Therapieën (NVKT).

Contact
Bert Kock , muziektherapeut
Tel. 0314 – 343544 ;
e-mail : B.kock5@chello.nl

Therapie op zaterdagmorgen 09.00-12.00 uur
Luister hier  naar een muziekfragment.

 

foto’s door: Helga te Boekhorst modeselectorstudio te Doetinchem