Patienten die medicijnen voor de longen gebruiken worden jaarlijks opgeroepen door de praktijkondersteuner.
Er wordt dan een longfunctietest afgenomen. Met behulp van deze gegevens en eventuele klachtenpatroon kunnen ze (in overleg met de huisarts) beoordelen of de medicijnen die de patient gebruikt nog voldoende ondersteuning biedt. Zo nodig worden de medicijnen aangepast om ervoor te zorgen dat de klachten afnemen. Juiste diagnose en behandeling zorgt voor een betere kwaliteit van leven.
Voor de Astma en COPD-zorg is de praktijk verbonden aan de Zorggroep BV Zorg Oude IJssel; Longzorg Oude IJssel. Door deze samenwerking wordt gestreefd naar kwaliteitsverbetering. Er wordt gewerkt volgens een gemeenschappelijk protocol. De zorggroep maakt afspraken met andere zorgverleners die betrokken zijn bij de longzorg en met de zorgverzekeraars.