Filosofie

Patiënt Centraal
Ik werk als regulier en antroposofisch huisarts. Deze twee benaderingen zet ik in om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Er zijn patiënten in mijn praktijk die alleen in mijn praktijk komen vanwege het reguliere aspect bijvoorbeeld omdat ze in de buurt wonen. Dat kan.
Er zijn ook patiënten in mijn praktijk die in Winterswijk of in Kleve (D) wonen en speciaal voor de antroposofische geneeskunde komen. Dat kan ook mits ik het als arts verantwoord acht en dat hangt van de ernst van de aandoening af.
De meeste mensen willen een soort mix die de ene keer meer regulier uitslaat en de andere keer meer antroposofisch. Dat kan ook en deze benadering is wat mij betreft ook het meest realistisch omdat de ene klacht beter door de ene en een andere klacht beter door de andere geneeskunde verholpen kan worden.

Continuïteit
Continuïteit is voor belangrijk om als huisarts optimaal te kunnen functioneren.
Specialisten delen mensen op in orgaangebieden, houden zich bezig met het hart of met de longen etc. Ze gaan uit van een ziekte en proberen in korte tijd een ernstige ziekte uit te sluiten en vragen daarvoor doorgaans dure onderzoeken aan. Dat kan omdat er vergeleken bij een huisarts maar weinig patiënten bij een specialist komen. Na het onderzoek zien ze de patiënt wellicht nooit meer terug.
Huisartsen werken heel anders.  Ze moeten het van het overzicht hebben. Ze gaan in principe van de gezondheid van de patiënten uit en proberen temidden van de relatief gezonde mensen – die natuurlijk wel een kwaal kunnen hebben- de echt zieke mensen er tussen uit te vissen om die dan door te verwijzen of daarbij nadere diagnostiek te doen. Ze proberen oog te krijgen voor de context van hun patiënten binnen hun relaties van gezin, familie, werk. Daarvoor is continuïteit van belang. In mijn praktijk is die gewaarborgd doordat ik een solist ben dat wil zeggen dat ik de enige dokter in deze praktijk ben en dat u – indien de praktijk geopend is- altijd bij mij terecht tenzij het om delegeerbare taken gaat als bloeddruk meten e.d. U komt nooit bij een andere dokter terecht.

Antroposofisch
De antroposofische geneeskunde probeert de eigen genezingskrachten van het lichaam te versterken m.b.v. medicamenten (op plantaardige, minerale of dierlijke basis), uitwendige therapieën , kunstzinnige therapieën of gesprekstherapieën. Langs deze weg wordt gepoogd het gezonde samenspel van geest, ziel en levenslichaam te herstellen dat bij ziekte verstoord is. Zie voor meer informatie onder : Gezondheidsinformatie>Antroposofisch> Algemeen

Samenwerken
Reguliere geneeskunde is niet denkbaar zonder de diverse specialisten en paramedici zoals fysiotherapeuten, cesartherapeuten, logopedisten, podotherapeuten etc.
Dit geldt ook voor de antroposofische geneeskunde. In Doetinchem hebben we de luxe dat vrijwel alle antroposofische therapieën hier toegepast kunnen worden waardoor de antroposofische geneeskunde in principe maximaal toegepast kan worden. Er zit natuurlijk wel een addertje onder het gras en dat zijn de kosten. Zie bij Betaalbaar

Betaalbaar
Antroposofische geneesmiddelen kosten net als reguliere middelen geld. Dat geldt ook voor de therapieën. Het is aan u om een keuze te maken hoe goed u zich bij welke zorgverzekeraar vergoedt voor antroposofische zorg. Jaarlijks kunt u tussen 1 oktober en 1 januari overstappen naar een andere zorgverzekeraar en uw aanvullende pakket wijzigen.
De algemene tendens is dat zorgverzekeraars steeds goedkopere polissen aanbieden die ook steeds minder dekking bieden. De geringere dekking betrekt zich zowel op antroposofische als op reguliere therapie. Hierdoor wordt de keuze soms ook weer iets gemakkelijker. Als beide middelen of therapieën zelf betaald moeten worden kunt u beter kiezen uit overtuiging dan wanneer het ene wel en het andere middel niet vergoed wordt.
Om een keuze te maken kunt u het beste kijken bij Gezondheidsinformatie> antroposofisch> verzekering.
Let u goed op het pakket dat het beste bij uw situatie past. De pakketten kunnen nogal verschillen in vergoeding voor psychologische- tandheelkundige, fysiotherapeutische en antroposofische zorg. Een pakket dat veel antroposofische zorg vergoedt kan in uw situatie slecht zijn als u juist andere zorg behoeft.