Wat is kunstzinnige therapie?
Het doel van kunstzinnige therapie is het stimuleren en ondersteunen van genezings- en ontwikkelingsprocessen door middel van kunstzinnige activiteit.

De kunstvormen die daar bij ingezet kunnen worden zijn schilderen, tekenen en boetseren. Het zelf actief kunstzinnig bezig zijn is een oefenweg waarbij je via het werkstuk aan jezelf werkt, zoekend naar verandering, verbetering, harmonie. (Klik op foto’s om deze te vergroten).

Wat is kunstzinnige therapie?
Wat is kunstzinnige therapie?

Het gaat bij deze kunstzinnige oefeningen niet om het eindresultaat maar om het ontstaansproces van het werkstuk en de ervaringen die je daarbij opdoet. Aanleg of ervaring op kunstzinnig vlak is dus ook niet nodig. Het uitgangspunt van de kunstzinnige therapie is het mens- en wereldbeeld van de antroposofie.

Toepassing bij volwassenen en kinderen
In alle situaties waarbij sprake is van verstoring van het gezonde lichamelijke of psychische evenwicht kan kunstzinnige therapie het genezingsproces actief ondersteunen en het evenwicht helpen herstellen. Deze therapie is geschikt voor jong en oud vanaf vier jaar.Het kan gaan om (chronische) ziekten als bijvoorbeeld astma, reuma, hoge bloeddruk, of ernstige vermoeidheidsklachten maar ook om depressies, angsten, verlies of rouwverwerking of biografische crises. Bij kinderen kan ook gedacht worden aan sociaal- emotionele problemen (gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, pesten, problemen met betrekking tot het voelen en adequaat uiten van emoties/gevoelens, verwerking van echtscheiding/trauma etc.) concentratiestoornissen, overbeweeglijkheid of juist krampachtigheid, slaapproblemen etc.

Hoewel kunstzinnige therapie niet zelden een direct waarneembaar positief effect heeft op velerlei klachten, is het geen snel werkende symptoombehandeling. De genezende werking ligt vooral besloten in het proces. Door oefeningen die stapsgewijs worden aangereikt, wordt de eigen creativiteit gewekt, kom je innerlijk in beweging en maak je weer contact met de eigen, soms diep verborgen, scheppende kracht. Het actief leren inzetten van die kracht is een essentiële stap op weg naar genezing.

Wanneer wordt kunstzinnige therapie toegepast?
Wanneer wordt kunstzinnige therapie toegepast?

Ziek zijn verloopt bij iedereen anders. Hetzelfde geldt voor het genezingsproces. Omdat elk facet van de kunstzinnige therapie een specifieke werking heeft kan de therapeut de behandeling nauwkeurig afstemmen op de individuele vraag.

Lees verder bij :
Schilderen
Tekenen
Boetseren
Ervaringen van cliënten

Waar vind ik een kunstzinnig therapeute?
In Therapeuticum Venkelveld hebben wij momenteel geen kunstzinnig therapeute. Wilt u gebruik maken van een antroposofisch geschoolde kunstzinnig therapeute dan kunt u zich wenden tot
Therapeuticum de Rozenhof te Zutphen of
Therapeuticum Aquamarijn te Arnhem

foto’s door: Helga te Boekhorst modeselectorstudio te Doetinchem