foto psycholoog
Allard van den Brink, psycholoog

Allard van den Brink
Psycholoog
Tel: 06 – 81 86 93 37
E-mail: psycholoogdeventer@gmail.com
website: www.bureau-parcival.nl

Ik ben lid van de beroepsvereniging BPHA
(Beroepsvereniging van Psychosociale hulpverlening vanuit Antroposofie)

Voor wie
Psychosociale hulpverlening helpt als u last heeft van milde psychische klachten, zoals: somberheid of futloosheid, angst of paniek, stress, gespannenheid, onrust, burn-out, moeite met concentreren, moeite met slapen of chronische vermoeidheid, eetklachten, dwang of vervelende gewoonten, moeite om u te beheersen, moeite met het verwerken van vervelende gebeurtenissen, gevolgen van een verminderde of veranderde gezondheid, moeite met zelfvertrouwen, een negatief beeld van uzelf, onzekerheid, perfectionisme of hooggevoeligheid.

Psychosociale hulpverlening helpt verder bij psychosociale vragen, zoals: moeite met contact met anderen of communicatieproblemen, problemen met uw partner, of problemen met het vinden van een partner, gezinsproblemen of gezinswijzigingen, opvoedingsproblemen, de omgang met uw ouders of andere familieleden, scheiding, overlijden van een naaste of rouwverwerking, eenzaamheid, werk- of studieproblemen, integratie- of re-integratieproblemen, moeite met maatschappelijke normen of de rol van man of vrouw, of moeite met cultuurverschillen

Tenslotte helpt psychosociale hulpverlening bij levens- en zingevingsvragen, zoals: identiteitsvragen / “wie ben ik”, zingevingsvragen / “waarom …”, of “waarom ik”, biografische vragen / “hoe ben ik zo geworden” of “hoe is het zo gekomen”, levensloop- of levensfasevragen / “hoe nu verder”, of levenseindevragen.

U kunt hulp vragen voor uzelf, voor u samen met uw man/vrouw of vriend/vriendin, of voor u samen met anderen, die voor u belangrijk zijn.

Werkwijze
Psychosociale hulpverlening is hulpverlening via gesprekken, die ik vanuit mijn achtergrond als psycholoog voer. In het eerste gesprek verkennen we uw situatie, uw wensen en mogelijkheden, en de reden van uw komst. Ook kijken we naar de sterke kanten van u, en uw omgeving. In de meeste gevallen leidt dit in één gesprek tot een vraag, richting en/of doel waaraan u, met mijn hulp, zou willen werken. Daarbij kan stilstaan, aandacht en acceptatie een doel op zich zijn, zonder dat er iets hoeft te veranderen. Soms is het goed bij een eerste of tweede gesprek belangrijke anderen mee te nemen om uw situatie te verduidelijken, of om te kijken hoe u samen verder kunt komen.

Vervolggesprekken staan in het teken van het werken aan uw doelen, of de vragen waarvoor u komt. Afhankelijk van uw vraag kunnen wij ons richten op uw gedachten, uw gevoelens of emoties, de manieren waarop u vorm geeft aan uw behoeften, uw contacten met belangrijke anderen, uw verleden of juist uw toekomst. Vanuit mijn ervaring zal ik u daarbij soms sturen, maar u soms ook zelf uw gewenste ervaringen laten opdoen. Daarbij nemen wij regelmatig een moment om te kijken of we samen nog op de goede weg zitten.

Als u het gevoel heeft zelf verder te kunnen, of ik het idee heb dat ik u niet meer kan bieden, ronden we af. Uw klachten kunnen dan verdwenen zijn, maar het kan ook zijn dat u een hanteerbare manier gevonden heeft om ermee om te gaan, of u heeft op een andere manier een zinvolle invulling gevonden op uw vragen. Het kan ook blijken dat meer gespecialiseerde hulp nodig is, waarbij ik u zal adviseren over een vervolgstap.

Tarieven
Ik ben op twee manieren aan de praktijk van dr. Ellis verbonden:

1) Als praktijkondersteuner GGZ
Gesprekken met mij als praktijkondersteuner zijn gratis, mits u ook daadwerkelijk komt. Bent u op enige wijze verhinderd en annuleert u uw gesprek niet of later dan de maandag ervoor 09.00 uur dan zal er een zogenaamd ‘no show’-tarief bij u in rekening gebracht worden. Dit tarief bedraagt in 2022 € 20,29 en dit wordt niet door uw zorgverzekering vergoed.
Er zijn per 1 januari 2016 maximaal 5-10 gesprekken, van 45 minuten per patient beschikbaar . Vanwege de beperkte inzet als praktijkondersteuner is het mogelijk dat u eerst op een wachtlijst komt.

2) Als zelfstandig psycholoog
Het tarief voor gesprekken met mij als zelfstandig psycholoog kunt u vinden op :
www.bureau-parcival.nl/index.php/praktijk/tarieven-en-vergoedingen.
U krijgt voor deze gesprekken zelf een factuur. Gesprekskosten worden (meestal gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende zorgverzekeringen, tot een bepaald maximum. Bekijk hiervoor goed uw verzekeringsvoorwaarden. U kunt dit vinden onder alternatieve hulpverlening via de beroepsverenigingen die vergoed worden door uw verzekeraar. De beroepsvereniging waaronder ik declareer is de BPHA.

Het is mogelijk om eerst te starten met 5 ( gratis) gesprekken met mij als praktijkondersteuner, om vervolgens te kiezen (indien nodig) al of niet met mij verder te gaan; waarbij u rekening moet houden met het verschil in gespreksduur en een eventuele wachtlijst.

Voorlopig werk ik op dinsdag in de praktijk van dr. Ellis.

Aanmelden
U kunt uw situatie bespreken met de huisarts, dr. Ellis. Hij kan u verwijzen naar gesprekken met mij als praktijkondersteuner, en een plaats in de agenda reserveren. Voor gesprekken psychosociale hulpverlening met mij als zelfstandige is geen verwijzing noodzakelijk. U kunt hiervoor rechtstreeks met mij contact opnemen, telefonisch of per mail. Uiteraard kunt u ook hier uw situatie eerst met dr. Ellis bespreken. Heeft u last van ernstige psychische klachten, neem dan altijd eerst contact op met dr. Ellis. Hij kan u verwijzen naar gespecialiseerde psychische hulpverlening.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op mijn website: www.bureau-parcival.nl.
U kunt ook telefonisch contact met mij opnemen op telefoon: 06 – 81 86 93 37.