Openingstijden

De praktijk is in principe dagelijks geopend van 08.00-17.00 uur, maar tijdens de middagpauze van 12.00-13.30 uur is de praktijk alleen voor spoedgevallen bereikbaar en is de deur op slot.
Elke woensdagmiddag is een vrije middag; dan is de praktijk vanaf 12.00 uur gesloten.

Klik hier voor ‘Route’ en parkeren.

Uitzonderingen
In verband met verplichte nascholing, slapen na een nachtdienst en vakanties kan de praktijk op bovengenoemde tijden toch gesloten zijn. Als dit het geval is, staat dit in het menu ‘nieuws’ en hieronder bij ‘Afwezigheid’.
Raadpleegt u deze alvorens u zonder afspraak naar de praktijk komt. U kunt ook bellen, dan hoort u
direct of de praktijk open of gesloten is.


Afwezigheid

Afwezigheidsbericht augustus 2024

De praktijk is in verband met de zomervakantie gesloten van: 

  5 t/m 23 augustus 

Waarneming uitsluitend bij spoed door Dhr. Rottschafer, tel: 323920

praktijkadres : J.F. Kennedylaan 101a, 7001 CZ Doetinchem

Herhaalrecepten kunnen zonder tussenkomst van deze arts direct bij de apotheek besteld worden

Avond/nacht/weekeinde: Uitsluitend voor spoedeisende situaties na telefonisch overleg met Huisartsenpost Oude IJssel, Tel. : 085-485 3444

Wilt u tijdens mijn afwezigheid een antroposofisch arts raadplegen?
Laat u dan eerst door Dr. Rottschafer een diagnose stellen en neemt u daarna contact op met:
Therapeuticum Aquamarijn te Arnhem, Tel.: 026-3512712
Let op: u kunt hiervoor een nota ontvangen!


Afwezigheid algemeen

Waarneming tijdens afwezigheid van de eigen huisarts is in Nederland geregeld via de zogenoemde huisartsengroepen (hagro). Dit zijn groepen van doorgaans 4-10 huisartsen, die samen de continuïteit van de hulpverlening bij nascholing en vakantie tijdens kantooruren regelen. De waarneming buiten kantoortijden wordt door de Huisartsenpost de Oude IJssel geregeld.

Waarneming overdag
Dagwaarneming vind plaats in verband met afwezigheid door vakantie, verplichte nascholing, wekelijkse vrije middag en rustdag na een nachtdienst. De waarneemgroep (Hagro Kruislinge) waartoe ik behoor, bestaat uit de volgende huisartsen:

E.L. Ellis, Venkelveld 64 tel: 346278
R. Bulten en  J.Holtman, Willy Brandtplein 16-c tel : 354724
Mw.I.van Rijn, Zuivelweg 136 tel: 323837
H. Rottschäfer, J.F. Kennedylaan 101a, tel: 323920
Mw.Mast en Mw.G.Jonker, De Bongerd 2-A, tel: 344545
Mw.Liesveld en Mw.ter Wiel, Heemskerklaan 63 ; tel : 323413

Wij streven ernaar de dagwaarneming zo veel mogelijk door vaste koppels te laten verlopen. Zo is Dr. Rottschafer mijn vaste waarnemer. U zult tijdens mijn afwezigheid doorgaans naar hem verwezen worden. Incidenteel zult u echter naar een van de overige leden van de Hagro verwezen worden.

Avond/nacht/weekeinde
De waarneming buiten kantoortijden wordt door de Huisartsenpost de Oude IJssel geregeld.

Avonddienst : ma-do: 17.00 – 08.00 uur
Weekenddienst: vrij: 17.00 – ma 08.00 uur

Uitsluitend voor spoedeisende situaties na telefonisch overleg met
Huisartsenpost Oude IJssel, Tel. : 085-485 3444


Spreekuur

Inloopspreekuur: Dit is sinds de coronatijd vervallen.

Afspraken spreekuur: 8.00 – 11.00 uur en 14.00 – 16.00 uur.

Enkele afspraak (10 min.): Deze afspraken zijn in principe voor 1 klacht bedoeld.

Dubbele afspraak (20 min.): Hebt u meerdere klachten of 1 klacht die naar uw idee meer dan 10 minuten behandeltijd vergt (bv. relatieproblemen, overspannenheid, knobbeltje in de borst, chronische vermoeidheid) overlegt u dan met de assistente of maakt u een dubbele afspraak.

Kleine handelingen door de assistente: Op afspraak met de assistente (b.v. injecties, wratten aanstippen, Hb meten , oren uitspuiten etc.).