Diabetes Mellitus ( suikerziekte) is een chronisch progressieve ziekte die hand over hand toeneemt en die, wanneer niet goed begeleid, een sterk verhoogde kans geeft op het ontstaan van complicaties d.i. schade aan vaten en zenuwen. Hart, hersenen, ogen , nieren en voeten worden door deze ziekte met name  bedreigd.
Wanneer deze diagnose door mij bij  u wordt gesteld dan verwijs ik u naar de praktijkondersteuner en legt zij u uit wat de ziekte precies inhoudt, hoe deze het beste behandeld kan worden en wat u zelf kunt doen om zo min mogelijk kans te hebben op de complicaties.

Iedere patiënt wordt in ieder geval 4 keer per jaar gezien door de praktijkondersteuner. Zij is hier speciaal voor opgeleid en overlegt zo nodig met de huisarts. Het spreekuur bestaat uit 3-maandelijkse controles, en een jaarlijkse controle. Een maal per jaar wordt er uitgebreid bloedonderzoek gedaan. Alle patiënten krijgen jaarlijks een oogonderzoek door middel van fundusfotografie. Zo nodig wordt doorverwezen naar fysiotherapie, podotherapie, diëtiste of apotheek.
Voor de diabeteszorg is de praktijk verbonden aan de Zorggroep BV Zorg Oude IJssel; Diabetszorg Oude IJssel. Door deze samenwerking wordt gestreefd naar kwaliteitsverbetering. Er wordt gewerkt volgens een gemeenschappelijk protocol. De zorggroep maakt afspraken met andere zorgverleners die betrokken zijn bij de diabeteszorg en met de zorgverzekeraars.

Praktisch
Als u suikerziekte hebt kunt u via de assistente een afspraak maken bij de praktijkondersteuner.