Vermoeidheid-herstelprogramma

Introductie
Welkom bij het vermoeidheid-herstelprogramma op de site van huisarts Ellis en Therapeuticum Venkelveld. Dit programma is bedoeld voor diverse types onverklaarde vermoeidheid waaronder het chronisch vermoeidheidssyndroom (cvs) ook wel me (= myalgische encephalomyelitis ) genoemd , fibromyalgie, winterdepressie, vermoeidheid bij kanker en na een zwangerschap. U kunt op de subpagina’s van deze pagina meer lezen over verschillende types vermoeidheid, de behandeling en ervaringen van patiënten. De indeling van de submenu’s vindt u links in de ‘side-bar’. Op deze pagina staat een introductie.

Geschiedenis
Dit vermoeidheid-herstelprogramma is sinds 2005 door Ernst Ellis in zijn huisartspraktijk ontwikkeld en heeft bij eigen patiënten al vaak zijn nut bewezen. De verzuchting bij vele patiënten dat zij niet hadden geweten hoe zij zonder dit programma hadden moeten herstellen was de stimulans om dit programma na vele jaren ook aan patiënten buiten mijn eigen praktijk aan te bieden.

Kenmerken
De kern van de behandeling vormt een behandeling met 5-10 Hepar/Magnesium D10 injecties.
Bij fibromyalgie wordt dit voorafgegaan door een voor-en nabehandeling. Bij een ernstige cvs/me door een nabehandeling.

Het verschil met andere herstelprogramma’s voor moeheid en fibromyalgie
De meeste programma’s richten zich op gedragsmatige ondersteuning (cognitieve gedragstherapie) en/of praktische begeleiding door een fysiotherapeut.
Verder zijn er nog therapieën waarbij de kern een behandeling met vitamine B12 of de behandeling met een candida-dieet vormt.  Al deze mogelijkheden kunnen helpen maar zijn in het vermoeidheid-herstelprogramma secundair aan de behandeling met Hepar/Magnesium D10 injecties.

Voor wie ?
Dit programma kan door eenieder die overmatig vermoeid is en  die zich in staat acht naar de praktijk te komen gevolgd worden. Het is ook toegankelijk voor patiënten die niet vast in mijn praktijk zijn ingeschreven.

Kosten
Voor patiënten die vast in mijn praktijk zijn ingeschreven is mijn begeleiding bij dit programma gratis. Voor de overigen zijn er kosten  (pagina: Tarieven)  aan verbonden.
Aangezien vermoeidheid diverse oorzaken kan hebben is er geen indicatie van de duur van de begeleiding te geven. Een basiskuur met het middel Hepar Magnesium D10 duurt afhankelijk van de indicatie 5-10 weken.  Hierbij komen dan tenminste nog 3 lange consulten (intake, eerste evaluatie en tweede evalutie) zodat de kosten minimaal ongeveer 5-10 enkele en 3 dubbele consulten bedragen.

Vergoeding
Indien u aanvullend verzekerd bent en uw verzekeraar vergoedt de consulten van een ‘gecertificeerd antroposofisch arts’ dan krijgt u deze kosten vergoed tot de hoogte die uw polis aangeeft.
Bent u werknemer dan kunt uw werkgever voorstellen de kosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Aangezien deze voor de werkgever aftrekbaar zijn als arbeidskosten, kost het deze minder dan u.
Een doosje met 5 ampullen kost ± 55 € ; dit bedrag wordt door de meeste verzekeraars niet vergoed.  Soms, indien de leverende apotheek inkoopvoordelen kan krijgen,  liggen de kosten wat lager.