Chronische Vermoeidheid-herstelprogramma

Introductie (26 maart 2023)
Welkom bij het chronische vermoeidheid-herstelprogramma op de site van huisarts Ellis en Therapeuticum Venkelveld. Dit programma is bedoeld voor diverse types onverklaarde vermoeidheid waaronder het chronisch vermoeidheidssyndroom (cvs) ook wel me (= myalgische encephalomyelitis ) genoemd , fibromyalgie, winterdepressie, vermoeidheid bij kanker en na een zwangerschap. U kunt op de subpagina’s van deze pagina meer lezen over verschillende types vermoeidheid, de behandeling en ervaringen van patiënten. De indeling van de submenu’s vindt u links in de ‘side-bar’. Op deze pagina staat een introductie.
Deze thema’s maken onderdeel uit van een 5 stappenplan naar herstel. De meest actuele versie van dit plan vindt u in mijn boek ‘chronisch vermoeid, wat heb ik toch? ’ (zie ook nieuwspagina van deze site). De hierna gepresenteerde aanpak betreft stap 3 van dit 5 stappenplan. Stap 1 betreft de aanpak van een B12-tekort; stap 2 de aanpak van burn-outklachten. Meent u niet meteen dat u daar geen last van hebt want dat is nu juist de valkuil bij deze problemen; ze worden meestal niet als zodanig herkend. De aanpak van B12-problemen vindt u in de menu-balk van deze site. De aanpak van burn-outklachten bij het overspannen herstelprogramma.
Zoals u kunt zien op mijn site zijn er vanaf het verschijnen van de eerste pagina’s in december 2007 tot nu toe in ruim 15 jaar tijd vele pagina’s geschreven. Die waren in het voorjaar van 2023 nog niet allemaal bijgewerkt. Hebt u mijn boek gelezen en bemerkt u dat er ergens een tegenspraak zit met de beweringen op deze sitepagina’s volgt u dan de teksten in het boek als meest actuele en complete overzicht van de teksten hierna.

Geschiedenis
Dit vermoeidheid-herstelprogramma is sinds 2005 door mij, Ernst Ellis, in mijn huisartspraktijk ontwikkeld en heeft bij eigen patiënten al vaak zijn nut bewezen. De verzuchting bij vele patiënten dat zij niet hadden geweten hoe zij zonder dit programma hadden moeten herstellen was de stimulans om dit programma na vele jaren ook aan patiënten buiten mijn eigen praktijk aan te bieden.

Kenmerken
De kern van de behandeling vormt een behandeling met 5-10 Hepar/Magnesium D10 injecties. Zowel bij fibromyalgie als bij cvs/me wordt dit voorafgegaan door een voor-en nabehandeling.

Het verschil met andere herstelprogramma’s voor moeheid en fibromyalgie
De meeste programma’s richten zich op gedragsmatige ondersteuning (cognitieve gedragstherapie) en/of praktische begeleiding door een fysiotherapeut.
Verder zijn er nog therapieën waarbij de kern een behandeling met een candida-dieet vormt.  Al deze mogelijkheden kunnen helpen maar zijn in het vermoeidheid-herstelprogramma secundair aan de behandeling met Hepar/Magnesium D10 injecties.

Voor wie ?
Dit programma kan door eenieder die overmatig vermoeid is en  die zich in staat acht naar de praktijk te komen gevolgd worden. Het is ook toegankelijk voor patiënten die niet vast in mijn praktijk zijn ingeschreven.

Kosten
Voor patiënten die vast in mijn praktijk zijn ingeschreven is mijn begeleiding bij dit programma gratis. Voor de overigen zijn er kosten  (pagina: Tarieven)  aan verbonden.
Aangezien vermoeidheid diverse oorzaken kan hebben is er geen indicatie van de duur van de begeleiding te geven. Een basiskuur met het middel Hepar Magnesium D10 duurt afhankelijk van de indicatie 5-10 weken.  Hierbij komen dan tenminste nog 3 lange consulten (intake, eerste evaluatie en tweede evalutie) zodat de kosten minimaal ongeveer 5-10 enkele en 3 dubbele consulten bedragen.

Vergoeding
Indien u aanvullend verzekerd bent en uw verzekeraar vergoedt de consulten van een ‘gecertificeerd antroposofisch arts’ dan krijgt u deze kosten vergoed tot de hoogte die uw polis aangeeft.
Bent u werknemer dan kunt uw werkgever voorstellen de kosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Aangezien deze voor de werkgever aftrekbaar zijn als arbeidskosten, kost het deze minder dan u.
Een doosje met 5 ampullen kost ± 55-60 € ; dit bedrag wordt door de meeste verzekeraars niet vergoed.

Terug