Het hart- en vaatziekten spreekuur (cardiovasculair risicomanagement) is bedoeld voor patiënten die één of meer risicofactoren hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte, overgewicht, roken en alcoholgebruik.
Deze groep patiënten krijgen jaarlijks een uitnodiging om een uitgebreid bloedonderzoek te verrichten waarna dit besproken wordt met de praktijkondersteuner.
Eveneens worden patiënten die reeds een hart- en vaatziekte (gehad) hebben in dit spreekuur gecontroleerd. Zij worden in ieder geval 3 keer per jaar gezien door de praktijkondersteuner en 1 keer per jaar door de huisarts. Een maal per jaar wordt er uitgebreid bloedonderzoek gedaan, en zo nodig wordt doorverwezen naar fysiotherapie of diëtiste.