Klachten

Klachtenregeling
Voor klachten m.b.t. het functioneren van mij en/of mijn praktijk kunt u, indien u meent bij mijzelf te weinig gehoor te vinden, contact opnemen met:

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl)