Klachten

Klachtregeling  

Voor klachten m.b.t. het functioneren van mij en/of mijn praktijk kunt U indien U meent bij mij zelf te weinig gehoor te vinden contact op nemen met :

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg : www.skge.nl