Onze medewerkers

Uiteraard werk ik, net als iedere moderne huisarts, samen met een team van naaste medewerkers zoals assistentes, preventiemedewerkster (praktijkondersteuner) en psycholoog (praktijkondersteuner-GGZ). Door enerzijds de meer routinematige handelingen als bloeddrukmeting, oren uitspuiten en injecties toedienen aan de assistentes over te laten en anderzijds protocollaire preventiespreekuren te delegeren aan de praktijkondersteuner, heb ik zelf des te meer tijd voor het klachtgerichte spreekuur. Hieronder stellen wij ons graag aan u voor:


Huisarts Ellis

Ik ben sinds 1988 huisarts (Bignummer: 29020849001) en in Doetinchem sinds 1996; inmiddels 25 jaar. Aangezien het in 1988 erg lastig was om je als huisarts in Nederland te vestigen, besloot ik mijn geluk elders te beproeven en heb ik in Antwerpen een praktijk geopend. Aldaar ben ik vijf jaar huisarts geweest, ben in deze tijd getrouwd en ben vader geworden. Aangezien de Belgische huisarts minder centraal in de gezondheidszorg staat dan in Nederland miste ik na verloop van tijd toch de veelzijdigheid van de Nederlandse huisartsenpraktijk.

Na de 5 jaar in Antwerpen, werkte ik vervolgens 2 jaar als huisarts in Therapeuticum Mercuur te Eindhoven (1994-1995); een antroposofisch gezondheidscentrum in de wijk Woensel. Aangezien de groei achterbleef bij de verwachting vooraf besloot ik na twee jaar een andere plek te zoeken. In Eindhoven werd dochter nr. 2 geboren.

Eind 1996 kwam deze antroposofische huisartsenpraktijk in Doetinchem, in 1988 gestart door Dhr. Crijns, door zijn plotse vertrek vrij en kon ik deze praktijk, na een korte waarneemperiode, uiteindelijk begin 1997 overnemen. Niet lang daarna werd dochter 3 geboren. Inmiddels zijn twee van de drie zelfstandig en buiten Doetinchem woonachtig.

Ik streef er sinds halverwege mijn Maastrichtse studietijd (=1979) naar, een verbinding te leggen tussen de reguliere en de antroposofische geneeskunde; een zogenaamde complementaire aanpak. Voor 1979 was deze geneeskunde mij onbekend maar beleefde ik wel sinds enige tijd een eenzijdigheid in de reguliere geneeskunde. Inmiddels ben ik een ervaren arts en weet ik goed wat de praktische mogelijkheden en onmogelijkheden van beide geneeskundige richtingen zijn en daarmee hoe ze op diverse manieren verantwoord te combineren zijn. Dat is ook nodig. Want de geneeskundige praktijk van alle dag is zeer divers en u als patiënt hebt ook nog eens uw wensen en opvattingen. Dit alles vraagt erom om op flexibele wijze, verantwoord met mijn kennis en inzichten om te gaan. Daarbij is het mijn streven steeds u en uw zorgwensen centraal te stellen. Hoe bent u, linksom of rechtsom (regulier of antroposofisch) het beste te helpen; dat is de vraag die ik steeds voor ogen heb.

Hobby’s
Mijn dochters houden van spannende avonturen op vakantie en dan kan vader natuurlijk niet achterblijven.


Assistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. Ze kan adviseren bij een groot aantal kleinere medische vragen (dit wordt altijd genoteerd en gecontroleerd door de arts!). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de telefoonprotocollen van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG). Tenslotte kunt u haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoeken en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente, op afspraak, ook terecht voor:

 • meten van de bloeddruk,
 • aanstippen van wratten,
 • verbinden van wonden,
 • oren uitspuiten,
 • hechtingen verwijderen,
 • urineonderzoek,
 • suiker-controle,
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek),
 • verstrekken van informatiefolders,
 • tapen,
 • injecties geven.

Bezetting :
Maandag    : Nancy en Sharon
Dinsdag      : Kimberly en Sharon
Woensdag  : Nancy en Kimberly
Donderdag : Nancy en Sharon
Vrijdag        : Kimberly en Sharon


Praktijkondersteuning

In onze praktijk werken twee praktijkondersteuners. Een ‘praktijkondersteuner huisartsen’ voor somatisch-preventieve taken, bij haar kunt u terecht voor onder andere diabetescontroles, controles in het kader van astma en chronische bronchitis en meer (zie pagina Preventie).
De praktijkondersteuner huisartsen (POH) is nog een relatief nieuwe functie. Het is een functie op HBO-niveau. De praktijkondersteuner werkt vrij zelfstandig, maar altijd onder verantwoordelijkheid van de huisarts. U kunt de functie zien als ergens tussen de praktijkassistente en de huisarts in.

Praktijkondersteuner Preventie

Angela Cuppers

Praktijkondersteuner Psycholoog

Allard van den Brink
Psycholoog
Tel: 06 – 81 86 93 37
E-mail: psycholoogdeventer@gmail.com
website: www.bureau-parcival.nl


Therapeuten


Meer over de beschikbare therapieën leest u hier.