Personeelszaken

U hebt het mogelijk al bemerkt. Janine Jansen die sinds eind april de opvolgster was van Lonneke van Aalst heeft is inmiddels vertrokken. Zij kreeg een baan aangeboden op de plek waar zij ook opgeleid was en dit sprak haar meer aan dan haar werkplek aan het venkelveld.

Gelukkig konden wij, ondanks de zomervakantie, toch vlot aan een nieuwe assistente komen. Mandy Klompenhouwer is de opvolgster geworden van Janine en u zult haar vanaf nu op   maandag tot en met woensdag achter de balie aantreffen. Mandy is een ervaren assistente die jarenlang in een huisartsenpraktijk te Varsseveld werkzaam was. Zij zal zich binnenkort op de medewerkerspagina aan u voorstellen

Daarnaast hebben wij Nanda Dihal als extra assistente aangetrokken. Door alle personeelswisselingen zijn enkele administratieve taken blijven liggen. Daarnaast verwachten wij binnenkort extra assistentie-uren nodig te zullen hebben om de aansluiting op het Landelijk SchakelPunt (LSP) in goede banen te leiden. Door de komst van Nanda kunnen deze achterstallige en toekomstige werkzaamheden uitgevoerd worden. ook Nanda is een zeer ervaren assistente, zij werkte jarenlang op een kinderpoli. Ook zij zal zich binnenkort op de medewerkerspagina aan u voorstellen.

Tenslotte had ik in een vorig bericht al gemeld dat Chantal van den Bosch, oud-assistente en de afgelopen jaren praktijkondersteunster voor de preventie van hart-en vaatziekten en longziekten zou gaan vertrekken per medio juli. Wij hadden een zeer plezierig afscheid van Chantal en Chantal is inmiddels opgevolgd door Angela Cuppers in samenwerking met Manon Bouwmann. Geleidelijk aan zal Angela alle preventietaken op zich gaan nemen. Ook zij zal zich binnenkort aan u voorstellen op de medewerkerspagina.

afwezigheid

Afwezigheidsbericht december 2019

In verband rust na nachtdienst en kerstvakantie zal de praktijk gesloten zijn :

 op 12 december en van 23 t/m 27 december 

Waarneming door : Dhr.Rottschäfer, Frielinkstraat 1, tel 323920

 

Herhaalrecepten kunnen zonder tussenkomst van deze arts direct bij de apotheek besteld worden

Avond/nacht/weekeinde: Uitsluitend voor spoedeisende situaties na telefonisch overleg met Huisartsenpost Oude IJssel, Tel. : 329888

 

Telefoonstoring op woensdag 24/4 mogelijk

Heden 24/4/ 19 werd er aan de telefooncentrale gewerkt. De centrale was soms kort buiten bedrijf en de band van het antwoordapparaat dat met deze centrale verbonden is  stond soms niet goed. Hopelijk heeft u daar geen overlast van gehad. Indien wel dan spijt mij dat zeer en hoop ik op uw begrip.

E.L.Ellis

B12 injecties, Hepar Magnesium en andere injecties

Per 1 december worden injecties door de assistente tussen 15.00 uur en 15.45 uur gegeven. Door deze korte ingrepen te bundelen hopen wij te bereiken dat de telefonische bereikbaarheid tijdens de rest van de dag verbetert.
Bent u onverhoopt verhindert op het afgesproken tijdstip? Meldt u dit dan ‘morgens aan de assistente daar de spuiten tussen de middag klaargemaakt zullen gaan worden. Deze zijn niet houdbaar.

griepvaccinatie

De griepvaccinaties worden dit jaar (2018) op 17 oktober alhier in de praktijk gegeven.

Indien u daarvoor in aanmerking komt ontving U eind september  een uitnodiging.

Op de uitnodiging staat een tijdstip waarop u wordt verwacht. Neemt u de uitnodiging alstublieft mee als u komt voor de griepprik.

Meer informatie leest u bij : praktijkinformatie>preventie>griepvaccinatie

 

Nieuwe assistente

Sinds 24 april heeft Renske Lammers als praktijkassistente de werkzaamheden overgenomen van Xenja van Rhedenburg. Xenja was vorig jaar van Didam naar Elst verhuisd en heeft nu werk dichterbij huis gevonden met minder last van files. Renske heeft al in diverse praktijken in Doetinchem gewerkt.

orgaandonaties

Er is een nieuwe tekst geplaatst bij het thema ‘orgaandonaties’.
Zie : gezondheidsinformatie>antroposofisch> orgaandonaties.

Afwezigheid in verband met Vakantie

In verband met de zomervakantie zal de praktijk gesloten zijn van

1/8 tot en met 19/8

Waarneming door : Dhr Rottschafer, huisarts,  tel. 323920 

Herhaalrecepten kunnen zonder tussenkomst van Dhr.Rottschafer direct bij de apotheek besteld worden

Avond/nacht/weekeinde: Uitsluitend voor spoedeisende situaties na telefonisch overleg met Huisartsenpost Oude IJssel, Tel. : 329888

 Wenst u tijdens mijn afwezigheid een antroposofisch huisarts te raadplegen belt u dan naar : Therapeuticum Aquamarijn te Arnhem : tel 026-3512712

 

jubileum chantal- praktijkondersteuner

 

Jubileum Chantal
Chantal begon in december 2003 met een inwerkperiode als doktersassistente. Vanaf 1/1/2004 trad zij in dienst en was tot 1/5/2015 een zeer gewaardeerde assistente, collega
en opleidster van andere doktersassistentes. Vanaf 1/5/2015 ging zij uit dienst als doktersassistente en nam de taak als praktijkondersteunster over van Nettie Colenbrander.
Deze taak vervult zij nu weer met veel genoegen en toewijding. Deze maand juni vieren wij dat zij inmiddels 12.5 jaar aan de praktijk verbonden is. Op 15 juni werd daartoe een verrassingsuitje voor haar georganiseerd in Burgers Zoo tezamen met haar huidige collega’s, ex-collega’s en haar partner. Het was een erg geslaagd uitje en Chantal was zeer verrast.
Mogelijk hebt u er als patiënt hinder van ondervonden want wij waren die dag uiteraard niet bereikbaar en hadden dit omdat het een verrassing was, tegen de gewoonte in ook niet op deze site aangekondigd. Onze excuses voor de overlast.

E.L.Ellis

Royering antroposofisch arts Rogier C.

Antroposofisch arts certificaat ontnomen en geroyeerd als lid

“Met ontzetting heeft het bestuur van de NVAA kennis genomen van de, in de door SBS op zondag 5 maart getoonde, handelswijze van een van haar leden.” Zo begint een verklaring op 6 maart van Madeleen Winkler, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA).

Het ging om een uitzending van het programma Undercover in Nederland van SBS6 op zondagavond. In een aankondigingliet de zender van tevoren weten dat men met de verborgen camera onder meer op bezoek was geweest “bij een BIG-geregistreerde arts, Roger C. Volgens hem bestaat kanker helemaal niet en artsen in het ziekenhuis interpreteren alles verkeerd. Roger C. gaat zo ver in zijn uitspraken dat hij zelfs vertelt dat Minister Schippers van Volksgezondheid moet worden opgehangen.”

Dit gaat volledig in tegen wat de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen voorstaat: “De NVAA heeft een uitgebreid kwaliteitsbeleid, waarin begrepen de gedragsregel ‘niet-reguliere behandelwijzen’ van de KNMG en doet er alles aan om de kwaliteit van haar leden te borgen.  Zo is er naast de reguliere BIG-herregistratie een verplichte antroposofisch-medische nascholing en worden de leden elke 5 jaar gevisiteerd.”

In het persbericht van de NVAA wordt gesproken van pendelen, namelijk dat deze praktijk onverenigbaar is met de geneeskunde die zij vertegenwoordigt: “De antroposofische geneeskunde is een verruiming van de reguliere geneeskunde, doordat zij naast de gebruikelijke behandelprotocollen ook de geestelijke ontwikkeling van de mens  serieus neemt en betrekt in het opstellen van een behandelplan. Pendelen heeft als irrationele methode daarin geen plaats.”

Dit persbericht staat ook op de website van de Nationale Zorggids (NZG). Daar treedt echter verwarring op door vermenging met een ander item uit deze uitzending, waarbij een eerder veroordeelde ex-arts van Sylvia Millecam ten onrechte toch nog praktijk blijkt te houden. Deze is echter geen lid van de NVAA, zoals de NZG abusievelijk meent in zijn berichtgeving. De overgenomen tekst uit het persbericht is op zichzelf juist:

“Antroposofische geneeskunde heeft niets te maken met het afwijzen van levensreddende behandelingen, zoals bijvoorbeeld tegen kanker, maar zal zich juist richten op het (onder-)steunen van mensen die een reguliere behandeling (tegen kanker) ondergaan.

De NVAA distantieert zich nadrukkelijk van de uitlatingen waarmee door deze collega in woord en gedrag collega-artsen en de minister geschoffeerd werden in de betreffende uitzending. De NVAA wil op geen enkele manier geassocieerd worden met artsen die op deze wijze handelen en deze handelwijze en uitlatingen zijn dan ook voor het NVAA-bestuur aanleiding geweest om de arts met onmiddellijke ingang zijn certificaat antroposofisch arts te ontnemen en hem te royeren als lid.”