Afwezigheid

Afwezigheidsbericht april en mei 2020

In verband met rust na een nachtdienst en de tulpvakantie zal de praktijk gesloten zijn : 

op 1/5  en

 van 4 t/m 8 mei

Waarneming op 1/5 volgens Alfabet. Begint Uw achternaam met de Letter:

A t/m L : Mw.Mast, De Bongerd 2-A,  tel: 344545
M t/m/ Z:  R. Bulten, Willy Brandtplein 16-c tel : 354724

Waarneming in vakantie 4 t/m/ 8 mei door : Dhr.Rottschäfer, Frielinkstraat 1, tel 323920

Herhaalrecepten kunnen zonder tussenkomst van deze arts direct bij de apotheek besteld worden

Avond/nacht/weekeinde: Uitsluitend voor spoedeisende situaties na telefonisch overleg met Huisartsenpost Oude IJssel, Tel. : 329888

*******************************************************

Algemeen
Waarneming tijdens afwezigheid van de eigen huisarts is in Nederland geregeld via de zogenoemde huisartsengroepen (hagro). Dit zijn groepen van doorgaans 4-10 huisartsen die samen de continuïteit van de hulpverlening tijdens kantooruren bij nascholing en vakantie regelen. De waarneming buiten kantoortijden wordt door de Huisartsenpost de Oude Ijssel geregeld.

Waarneming overdag
Dagwaarneming vind plaats in verband met afwezigheid door vakantie, verplichte nascholing, wekelijkse vrije middag en rustdag na een nachtdienst. De waarneemgroep (Hagro Kruislinge ) waartoe ik behoor bestaat uit de volgende huisartsen:

E.L. Ellis, Venkelveld 64 tel: 346278
R. Bulten en  J.Holtman, Willy Brandtplein 16-c tel : 354724
Mw.I.van Rijn, Zuivelweg 136 tel: 323837
H. Rottschäfer, Frielinkstraat 1 tel: 323920
Mw.Mast en Mw.G.Jonker, De Bongerd 2-A, tel: 344545
Mw.Liesveld en Mw.ter Wiel, Heemskerklaan 63 ; tel : 323413

Wij streven ernaar de dagwaarneming zo veel mogelijk door vaste koppels te laten verlopen. Zo is Dhr. Rottschafer mijn vaste waarnemer. U zult tijdens mijn afwezigheid doorgaans naar hem verwezen worden. Incidenteel zult u echter naar een van de overige leden van de Hagro verwezen worden.

Avond/nacht/weekeinde
De waarneming buiten kantoortijden wordt door de Huisartsenpost de Oude Ijssel geregeld.

Avonddienst : ma-do: 17.00 – 08.00 uur
Weekenddienst: vrij: 17.00 – ma 08.00 uur

Uitsluitend voor spoedeisende situaties na telefonisch overleg met
Huisartsenpost Oude IJssel, Tel. : 329888