Patiëntendossier

Het centraal-medische dossier
Uw dossier bij een huisarts wordt ook wel het centraal-medische dossier genoemd. Dit ter onderscheiding van dossiers die ziekenhuizen, tandarts, psycholoog of andere instanties aanleggen. In dit centraal-medische dossier probeert een huisarts zoveel mogelijk medisch informatie over u te verwerken en gestructureerd vast te leggen zoals : klachten, doorgemaakte ziektes, vaccinaties, receptuur, overgevoeligheden voor medicatie, specialistenbrieven, laboratoriumuitslagen en ga zo maar door. Deze informatie kan van belang zijn als de huisarts of een andere arts u iets wil voorschrijven, een operatie wil uitvoeren of bij nieuwe klachten een correcte diagnose wil stellen.

Dossier inzien
Wilt u uw eigen dossier inzien. Dat kan. Download het formulier met regels rondom het inzien van uw eigen dossier of dat van anderen (b.v. na overlijden van een familielid)

Dossier verhuizen
Omdat dit dossier zoveel informatie bevat getroosten wij ons altijd veel moeite dit op elektronische wijze in handen te krijgen als een nieuwe patiënt zich bij ons wil laten inschrijven. Anderzijds zijn wij altijd bereid dit ook langs elektronische weg aan uw nieuwe huisarts te doen toekomen.
Helaas zijn vele huisartsen nog nauwelijks gereed voor deze elektronische gegevensuitwisseling en ontvangen wij meestal een papieren dossier. In zo’n geval kunnen wij alleen de hoofdzaken in ons computersysteem invoeren en is veel van de informatie niet direct beschikbaar.