Anticonceptie

Ik schrijf alle vormen van anticonceptie voor. Realiseert u zich dat de mirena-spiraal en de koperhoudende spiraal een uitzonderlijke positie innemen bij de anticonceptie.
Deze middelen voorkomen zwangerschap niet alleen door een bevruchting van de eicel te voorkomen maar een deel van de werking berust erop dat wanneer er toch een bevruchting plaats vindt de ‘ bevruchte eicel ‘ zich niet kan innestelen.

Deze werking mag je niet zomaar anticonceptie noemen. Het berust op een soort vroege afdrijving van de vrucht. Hoe noem je zoiets? Daar bestaat geen woord voor. Abortus is het afbreken van een zwangerschap. Dat is het ook niet helemaal. Het is iets er tussenin.
Als je het toch anticonceptie noemt kan je evengoed een vroeg-abortivum noemen. Dat is even goed en even fout,
Of dit wat uitmaakt hangt ervan af hoe je zelf over het menselijke leven nadenkt. De inmiddels gepensioneerde embryoloog ‘Jaap van der Wal ‘ is hier heel stellig. Een bevruchte eicel bestaat niet, Het is een mens.  Het kan niets anders worden. Het heeft alle functies die een menselijk lichaam nodig heeft, maar het heeft deze functies nog niet toebedeelt aan afzonderlijke organen. Daardoor lijkt het alsof het geen mens is. Er is echter geen wezenlijk verschil tussen een menselijk embryo van een paar dagen oud en een menselijk embryo van 13 weken of 20 weken oud. Bij deze laatste staat de wetgever geen abortus toe, tenzij er heel uitzonderlijke omstandigheden zijn. Bij de eerste is het heel gemakkelijk middels iud/ mirena, morning-after pil en abortus.

Om deze redenen plaats ik zelf geen spiraal en maak ik vrouwen die er om vragen op bovenstaande gezichtspunten attent. Wil een vrouw toch een spiraal dan beschouw ik dit besluit als een eigen keuze en dat respecteer ik ten allen tijde. Ik verwijs in dat geval altijd naar een gynaecoloog. Een enkele keer gebeurt het dat een vrouw er van af ziet.

Terug naar Thema’s