coronanieuws

Praktijkregels tijdens coronapandemie ( update van zaterdag 28/3)
In verband met de dreigende snelle verspreiding van het coronavirus zal de praktijk, zolang deze dreiging bestaat, anders functioneren dan u gewend bent. Hier volgt eerst een opsomming van de maatregelen en daarna informatie over het coronavirus:

  • Het inloopspreekuur komt te vervallen!
  • Indien u een afspraak wilt maken dan zal de assistente u vragen waarvoor u wilt komen en een inschatting maken of het consult eventueel ook telefonisch of via een videoconsult afgehandeld kan worden. Is er bijvoorbeeld een lichamelijk onderzoek nodig dan zal dit natuurlijk niet telefonisch kunnen, maar is dit niet nodig dan kan het consult waarschijnlijk wel telefonisch plaats vinden. Dat is zowel voor ù als voor mij en mijn assistentes veiliger.
    Schroomt u niet om te bellen. In mijn praktijk en in andere huisartspraktijken in Doetinchem was het de afgelopen week  zeer rustig en was er geen noodzaak om uw vragen uit te stellen. Dat kan de komende weken nog anders worden. Dus juist een reden om nu niet uit te stellen!
  • Is het toch  nodig dat u langs komt dan maken wij onderscheid tussen patiënten mèt luchtwegklachten en patiënten zònder luchtwegklachten.
  • De patiënten zonder luchtwegklachten, met klachten die niet kunnen wachten, krijgen een afspraak in de praktijk. De patiënten met luchtwegklachten, die om wat voor reden ook zo ziek zijn dat zij door een arts beoordeeld moeten worden, zullen een afspraak krijgen bij het Regionale CoronaCentrum (RCC)  aan de Guido Gezellelaan. Die afspraak wordt door de assistente voor u gemaakt. Patiënten met luchtwegklachten die te ziek zijn om naar dit RCC te gaan zullen in beschermende kleding door mij bezocht worden.
  • Patiënten van 70 jaar en ouder of patiënten met een kwetsbare gezondheid: komt u alleen naar de praktijk voor klachten die dringend zijn en niet kunnen wachten tot de pandemie geluwd is. De assistente zal bij u extra kritisch zijn.
  • De deur is niet vanzelfsprekend open. Alleen patiënten met een afspraak worden binnen gelaten.

Informatie over het corona-virus
Heeft u geen klachten en wilt u informatie over het coronavirus kijkt u dan op de website van het RIVM of op thuisarts.nl. U kunt ook bellen met het landelijke publieksnummer: 0800-1351

Heeft u  luchtwegklachten komt u dan niet naar de praktijk.  Neemt u in dat geval telefonisch contact op met de praktijk. Voor zover nu bekend wordt het coronavirus hoofdzakelijk overgedragen van mens tot mens, via kleine druppeltjes die opgehoest, uit geniest of uitgeademd worden. Ook via de handen kan het virus overgedragen worden. Het wordt niet of nauwelijks via voorwerpen overgedragen.

Houdt u er rekening mee dat de GGD bij verdenking op het coronavirus uitsluitend zal testen indien u zo ziek bent dat u in het ziekenhuis opgenomen dient te worden.

Voorheen testte de GGD ook indien u behoorde tot een risicogroep. Het kan zijn dat, wanneer er de komende weken meer testen ter beschikking komen dit opnieuw gaat gebeuren. U behoort tot een risicogroep  indien u:
– 70 jaar of ouder bent
òf
– een aandoening hebt waardoor uw weerstand verzwakt is zoals een hartziekte òf een longziekte
òf
– indien u medicijnen gebruikt die uw weerstand verlagen – bijvoorbeeld prednison.

Behoort u niet tot een risicogroep dan wordt u verzocht thuis te blijven totdat u 1 dag klachtenvrij bent. De GGD zal u niet testen ook al komt u uit een risicogebied. U wordt op dit moment ook niet getest indien u contact had met een coronapatiënt.

Overigens betekent thuis blijven wat mij betreft niet dat u ook binnen moet blijven. Het gaat erom dat u geen contacten hebt met andere mensen. Hebt u een tuin dan mag u daarin verblijven.
Frisse lucht en zonlicht hebben tijdens de grieppandemie van 1918 menig mens genezen en ook TBC werd in de tijd vóór de antibiotica op deze wijze behandeld.
Antroposofische adviezen mbt preventie en therapie vindt u onder ‘griep en luchtweginfecties’