Kunstzinnig therapeut werkzaam bij therapeuticum Venkelveld

foto Gertie

Gertie de Ruijter
tel 0314-344780
email: gertiederuijter@hetnet.nl
Zie ook www.kunstzinnigetherapie.nl

Binnen het therapeuticum verzorgt zij de kunstzinnige therapie voor kinderen, pubers, adolescenten en volwassenen.

Werktijden: donderdagmiddag (13.15-17.30 uur)

Daarnaast werkt zij in haar eigen praktijk aan de Calslaan nr.11 te Doetinchem en verzorgt ze kunstzinnige cursussen en workshops.

Opleiding
– Sociale academie, HBO m.w. (’75-’79)
– Beroepsopleiding voor kunstzinnige therapie (HBO niveau) aan academie “de Wervel” te Zeist (’96-2000)
– 1e en 2e kinderjaar van de opleiding voor genezend tekenen “kolam” te Zutphen, gericht op holistisch werken met kinderen (’09-’11)
– Geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag (NVKToag) en via deze vereniging lid van de N.V.A.Z. (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders)

Praktische informatie
Kunstzinnige therapie wordt individueel of in kleine groepjes gegeven, één à tweemaal per week. De duur van een therapiesessie kan variëren van 45 tot 75 minuten en wordt evenals de lengte van het therapietraject in overleg vastgesteld.

Het uurtarief bedraagt € 60,00 voor individuele therapie. In overleg is betaling in termijnen mogelijk . Diverse zorgverzekeraars vergoeden kunstzinnige therapie via de aanvullende verzekering. Ook via P.G.B.-contracten of “rugzakjes” is vergoeding mogelijk. Laat U vooraf informeren! Om voor vergoeding in aanmerking te komen is soms een verwijzing van een huisarts of specialist noodzakelijk.

Verhindering . Het kan voorkomen dat u verhinderd bent om een gemaakte afspraak na te komen. Wilt u dit tenminste 24 uur van te voren laten weten anders zal de afspraak toch in rekening worden gebracht.

Kosten indien aanvullend verzekerd
De therapeuten van het venkelveld beschikken ook in 2018 nog tijdelijk over een therapiefonds.
Vraag naar de voorwaarden.


Actuele informatie:
 
2 X per jaar starten er nieuwe schilder of teken-cursussen, meestal in september en januari.
Er wordt gewerkt in kleine groepjes ( 3-6 personen) begeleiding op maat, aangepast aan uw behoefte. Ook voor mensen met een PGB zijn er mogelijkheden om individueel of in in een klein groepje te komen schilderen. Heeft u of uw kind, interesse in het volgen van een kunstzinnige cursus of workshop, in een van de schilder of tekentechnieken, neem dan gerust, telefonisch of via de e-mail contact op.

Klachtenregeling
Mocht u klachten hebben over de therapie en deze niet op kunnen lossen met de betreffende therapeut dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de NVAZ. Tel. 030-6945544.

Terug naar kunstzinnige therapie