Uitwisselen gegevens/Privacy

Met LSP wordt het ‘Landelijk Schakel Punt’ aangeduid en met HAP de lokale ‘huisartsenpost’.

LSP
Mijn praktijkserver is niet op dit netwerk aangesloten. Uw gegevens kunnen dus niet door derden ingezien worden . Het landelijk schakelpunt maakt het mogelijk dat het centraal medisch dossier ( zie onder dossier) langs een elektronische weg toegankelijk wordt voor andere medische hulpverleners.

Dat heeft voor – en nadelen. Bij iemand met een gecompliceerde medische voorgeschiedenis kan dat voordelen bieden omdat andere artsen dan de eigen huisarts bij een plotse opname inzage hebben in relevante medische gegevens. Om deze reden hebben diverse ministers geprobeerd deelname aan dit schakelpunt verplicht te stellen. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel dat dit moest regelen tegengehouden; mijns inziens terecht.

Het klinkt namelijk wel goed maar er zijn vele problemen mee. Wie is er verantwoordelijk voor de inhoud. Mag je erop vertrouwen dat het dossier compleet is? Nee, want specialisten houden de huisarts helaas vaak onvoldoende op de hoogte van hun handelingen.
Mag je ervan uit gaan dat de medicatielijst klopt? Ook niet, want zelfzorgmedicatie en medicatie voorgeschreven door andere artsen dan de huisarts staat er vaak niet in.
Wie is er dan verantwoordelijk als er beslissingen genomen worden op grond van niet kloppende informatie? Niemand?

Hoe zit het met de veiligheid tegen hackers? Hackers zullen graag medische informatie verzamelen en verkopen. Medische informatie is geld waard. Medische informatie is interessant voor zorgverzekeraars. Die kunnen klanten mijden die een te uitgebreide ziektegeschiedenis hebben . Sommige ziektes zoals aids en geslachtsziektes zijn extreem privacygevoelig. Wanneer informatie hierover in verkeerde handen komt worden mensen chantabel. Wie is er verantwoordelijk als er informatie gehackt wordt?Sinds kort weten we dat de NSA graag mee kijkt in computer- en sociale media. Hoe meer informatie ze over u hebben hoe beter ze dat vinden. Wat zou de NSA graag meekijken in een dergelijk schakelpunt.

Omdat het om een landelijk netwerk gaat wegen al deze nadelen zwaarder omdat de balans van het aantal gezondheidswerkers dat uw gegevens in zou kunnen zien ten opzichte van de kans dat u ooit met hen te maken krijgt wel heel scheef ligt. Met het overgrote merendeel van deze gezondheidswerkers zult u nooit te maken krijgen. Tegelijkertijd wordt het hackers wel erg eenvoudig gemaakt. Gegevens van heel Nederland zijn met 1 actie te verzamelen!

U moet actief toestemming geven voordat ik uw medische gegevens door mag geven aan een dergelijk schakelpunt. Maar hoe vaak moet u om toestemming gevraagd worden. Stel dat u een nieuwe ziekte krijgt , waarvan u liever niet heeft dat teveel mensen dit weten denkt u er dan aan dat u uw toestemming intrekt? Ook kunt u van gedachten veranderen over het uitwisselen. Betekent het feit dat u een keer toestemming hebt gegeven nu dat dit voor de eeuwigheid is? Het is allemaal onduidelijk en de technologie om uw toestemming , die in de computer opgeslagen wordt, van een vervaldatum te voorzien ontbreekt.

Hoewel er ontegenzeggelijk voordelen aan landelijke medische gegevens uitwisseling verbonden zijn, kleven er dus ook vele nadelen aan. Daarom is het niet verplicht gesteld. Sommige huisartsen zijn wel aangesloten o p dit netwerk en nemen de nadelen voor lief. De meerderheid van de huisartsen is – anno begin 2014-  niet aangesloten.

HAP
De huisartsenpostartsen zouden ook vaker in de gelegenheid willen zijn om achtergrondinformatie te hebben over een patiënt die zich met een klacht meldt. Er bestaat ook regionaal behoeft aan uitwisseling van medische gegevens. In deze streek hebben wij het gemakkelijk. We hebben 1 ziekenhuis en 1 huisartsenpost. De kans dat de gegevensuitwisseling zinvol is, is veel groter maar in principe kleven er dezelfde nadelen aan de gegevensuitwisseling. Ook een regionaal systeem is hackbaar maar levert natuurlijk veel minder verkoopwaardige informatie op dan een landelijk netwerk. Regio per regio hacken is dan wel tijdrovender en minder lucratief. De problemen met de verantwoordelijkheid en de beperkte houdbaarheid van uw toestemming blijven.

De Inspectie van volksgezondheid heeft de huisartsenposten inmiddels verplicht om tijdens de diensten inzage in het centraal medisch dossier te kunnen hebben. Dit kan uiteraard alleen met uw toestemming. Vanaf 2014 kunt u dan ook van de assistente het verzoek krijgen een zogenaamd opt-in formulier te tekenen. Hierop kunt u aangeven of u al dan niet toestemming geeft voor inzage in uw gegevens door artsen en assistentes van de huisartsenpost.