Preventieve handelingen nemen een steeds groter aandeel van de tijd van de moderne huisartsenpraktijk in beslag en dat is eigenlijk ook wel terecht. Gelukkig valt een aanzienlijk deel van deze tijd te delegeren aan deskundig en gekwalificeerd personeel ( assistente en praktijkondersteuner) De volgende preventieve handelingen worden in mijn praktijk  uitgevoerd :

Assistente:

  • Griepvaccinatie 
  • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker= uitstrijkje

Praktijkondersteuner  ( zie verder bij huisarts > medewerkers > praktijkondersteuning)

  • COPD-zorg 
  • Diabetes mellitus begeleiding
  • Hart-en vaatziektenspreekuur 
  • Stop-roken begeleiding.

Voor reizigersvaccinatie dient u zich tot de GGD te wenden of een andere huisarts te raadplegen die deze preventievorm wel aanbiedt.