Griepvaccinaties 2020 : 28 oktober; u wordt begin oktober  uitgenodigd. 

Wie komt er voor een prik in aanmerking?
U komt in aanmerking voor een griepvaccin indien u ofwel 60 jaar of ouder bent ofwel jonger bent maar er bij u sprake is van een verhoogd risico op complicaties bv. als u copd/astma hebt, diabetes mellitus, een hartziekte etc.

In overige huisartspraktijken worden alle mensen die in aanmerking komen opgeroepen. Ik ga anders te werk . De mensen die in het verleden al eens een griepprik ontvingen worden automatisch opnieuw opgeroepen. Van de overige patiënten wordt jaarlijks een computeruitdraai gemaakt om te zien of ze in aanmerking komen. Dit is een lijst met gerechtigde patiënten. Ik loop deze lijst zelf helemaal na en zie voor welke patiënten ik het terecht vindt dat ze worden opgeroepen. De ene astma-patiënt is de andere niet;, de ene hartpatiënt de andere niet. Alleen patiënten waarvan ik zelf ook denk dat de weerstand verlaagd is en de kans op een complicatie vergroot is roep ik op. Deze gang van zaken, die afwijkt van de gebruikelijke gang van zaken, hanteer ik omdat ik vind dat er wel erg gemakkelijk met vaccins omgesprongen wordt en er bovendien natuurlijke alternatieven zijn.

Ook in de landelijke media is er jaarlijks weer kritiek te lezen op de griepvaccinaties. De griepprik is in feite geen griepprik maar slechts een influenzaprik oftewel een bepaald grieptype. De naam suggereert dat u geen griep kunt krijgen maar dat is bepaald niet het geval zoals al velen hebben ondervonden. Er is verder onvoldoende bewijs dat de prik inderdaad zinvol is. De zware bewijslast die bij andere medicatie vereist wordt alvorens deze medicatie op de markt gebracht wordt ontbreekt bij de griepprik.

Ik vind dat er, gezien het ontbrekende werkzaamheidsbewijs , terughoudend met de griepprik omgesprongen moet worden. Daar hoeft u het natuurlijk niet mee eens te zijn.
Indien u wilt weten of u recht hebt op een griepprik kunt u de assistente bellen en daarnaar informeren. De assistente heeft de lijst met gerechtigden waarop ze kan zien of u in aanmerking komt voor een griepprik. Staat u daar op kan kunt u de griepprik krijgen indien u dit wenst. Staat u niet op deze lijst dan kunt u ook een griepprik krijgen maar deze dient dan door uzelf betaald te worden.

De griepoproep
De oproepen worden ongeveer 3-4 weken voor de datum van de griepprik verzonden en deze datum wordt verder op deze site in de nieuwsrubriek vermeld.

De datum van de griepprik is afhankelijk van de leverantie van de griepvaccins. Deze datum hebben wij niet zomaar zelf in de hand. Het gehele land moet bevoorraad worden en de vaccindatum kan daardoor variëren tussen begin oktober en medio november.

Geen griepoproep ontvangen?
Indien u geen griepoproep ontvangen hebt en meent dat dit wel zou moeten kan dit verschillende oorzaken hebben.
1) U belt te vroeg; de griepoproep komt nog. Raadpleegt u de site. Bij de nieuwsrubriek staat de datum vermeldt van de griepprik en de tijd dat u ongeveer de griepoproep kunt verwachten.
2) U hebt wel recht, de griepoproep had er volgens mijn site ook al moeten zijn, maar ik heb u niet opgeroepen omdat ik denk dat u de griepprik niet echt nodig hebt. Wilt u toch een griepprik dan kunt u met de assistente bellen en wens kenbaar maken. Zij zorgt ervoor dat het in orde komt.
3) U hebt geen recht op de griepprik en daarom kwam er geen oproep. Wilt u toch een prik dan dient u deze zelf te betalen.

Alternatieven voor de griepprik
Er bestaan diverse antroposofische alternatieven voor de griepprik. Diverse mensen die al of niet in aanmerking kwamen voor de griepprik en jaarlijks veel last hadden van verkoudheden en bevattelijkheid voor griep hebben dit ondervonden. Ze bemerkten dat deze bevattelijkheid aanmerkelijk verbeterde. Wilt u een dergelijke alternatieve preventie dan kunt u dit aan de assistente kenbaar maken en kan ik u dit voorschrijven.