Euritmie

Euritmie-therapie                                                       

foto annet

Annet Cranendonk, euritmietherapie
0575/553366 0f 0314/366646
email: cranendonk@hetnet.nl

maandag vanaf 13.30 uur-18.00 uur
Zonodig kan ik ook aan huis werken op een af te spreken tijdstip van de week

Voor informatie en behandeling, kunt u rechtstreeks contact opnemen met mij: een verwijzing door dokter Ellis ( of een andere antroposofische arts) is  noodzakelijk.

Kosteloos therapie volgen in 2016 ?

Bent u als vaste patiënt ingeschreven bij huisarts E. Ellis van Therapeuticum Venkelveld? En bent u tevens voor uw ziektekosten verzekerd bij Menzis met een aanvullend pakket 2,
of 4 ?  Dan kunt u in 2016 kosteloos gebruik maken van euritmietherapie

U ontvangt geen nota; de kosten worden rechtstreeks aan mij vergoed door Menzis. Het budget voor alternatieve geneeswijzen in uw aanvullende pakket wordt niet aangesproken. Deze uitbreiding staat niet in uw polis vermeld omdat het een speciale overeenkomst betreft tussen zorgverzekeraar Menzis en het Therapeuticum Venkelveld. In 2017 vervalt deze overeenkomst.

Voor informatie over de therapie: www.euritmietherapie.nl

werkmateriaal euritmie

werkmateriaal euritmie

euritmieschoenen

euritmieschoenen