Contact Kunstzinnige Therapie

Kunstzinnig therapeut werkzaam bij therapeuticum Venkelveld

foto Gertie

Gertie de Ruijter
tel 0314-344780
email: gertiederuijter@hetnet.nl
Zie ook www.kunstzinnigetherapie.nl

Binnen het therapeuticum verzorgt zij de kunstzinnige therapie voor kinderen, pubers, adolescenten en volwassenen.

Werktijden: donderdagmiddag (13.15-17.30 uur)

Daarnaast werkt zij in haar eigen praktijk aan de Calslaan nr.11 te Doetinchem en verzorgt ze kunstzinnige cursussen en workshops.

Opleiding
– Sociale academie, HBO m.w. (’75-’79)
– Beroepsopleiding voor kunstzinnige therapie (HBO niveau) aan academie “de Wervel” te Zeist (’96-2000)
– 1e en 2e kinderjaar van de opleiding voor genezend tekenen “kolam” te Zutphen, gericht op holistisch werken met kinderen (’09-’11)
– Geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag (NVKToag) en via deze vereniging lid van de N.V.A.Z. (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders)

Praktische informatie
Kunstzinnige therapie wordt individueel of in kleine groepjes gegeven, één à tweemaal per week. De duur van een therapiesessie kan variëren van 45 tot 75 minuten en wordt evenals de lengte van het therapietraject in overleg vastgesteld.

Het uurtarief bedraagt € 60,00 voor individuele therapie. In overleg is betaling in termijnen mogelijk . Diverse zorgverzekeraars vergoeden kunstzinnige therapie via de aanvullende verzekering. Ook via P.G.B.-contracten of “rugzakjes” is vergoeding mogelijk. Laat U vooraf informeren! Om voor vergoeding in aanmerking te komen is soms een verwijzing van een huisarts of specialist noodzakelijk.

Verhindering . Het kan voorkomen dat u verhinderd bent om een gemaakte afspraak na te komen. Wilt u dit tenminste 24 uur van te voren laten weten anders zal de afspraak toch in rekening worden gebracht.

Kosteloos therapie volgen in 2016 ?

  • Bent u als vaste patiënt ingeschreven bij huisarts E. Ellis van Therapeuticum Venkelveld?
  • En bent u tevens voor uw ziektekosten verzekerd bij Menzis met een aanvullend pakket 2, 3 of 4?

Dan kunt u kosteloos gebruik maken van de benodigde therapieën, te weten:
Euritmietherapie, kunstzinnige therapie beeldend, kunstzinnige therapie muziek, uitwendige therapie.
Voor informatie en behandeling, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de therapeuten: een verwijzing door dokter Ellis is niet noodzakelijk, wel aanbevelenswaardig.
U ontvangt geen nota; de kosten worden rechtstreeks aan de therapeuten vergoed door Menzis. Het budget voor alternatieve geneeswijzen in uw aanvullende pakket wordt niet aangesproken. Deze uitbreiding staat niet in uw polis vermeld omdat het een speciale overeenkomst betreft tussen zorgverzekeraar Menzis en het Therapeuticum Venkelveld.
In 2017 vervalt deze overeenkomst. 
Binnen Therapeuticum Venkelveld vindt, indien nodig ,overleg plaats over de therapie met de arts en eventueel andere therapeuten. Uiteraard alleen indien U hier toestemming voor heeft gegeven.

Actuele informatie: 
2 X per jaar starten er nieuwe schilder of teken-cursussen, meestal in september en januari.
Er wordt gewerkt in kleine groepjes ( 3-6 personen) begeleiding op maat, aangepast aan uw behoefte. Ook voor mensen met een PGB zijn er mogelijkheden om individueel of in in een klein groepje te komen schilderen. Heeft u of uw kind, interesse in het volgen van een kunstzinnige cursus of workshop, in een van de schilder of tekentechnieken, neem dan gerust, telefonisch of via de e-mail contact op.

Klachtenregeling
Mocht u klachten hebben over de therapie en deze niet op kunnen lossen met de betreffende therapeut dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de NVAZ. Tel. 030-6945544.

Terug naar kunstzinnige therapie