Algemeen
In Nederland worden alle vrouwen van 30 t/m 60 jaar eens per 5 jaar opgeroepen voor een uitstrijkje van de baarmoederhals. Met een borsteltje wordt hierbij op pijnloze wijze wat celmateriaal van de baarmoederhals geschraapt ( = een uitstrijkje) en onderzocht op tendensen die op het ontstaan van baarmoederhalskanker wijzen.

Uw oproep
Er zijn 2 manieren om de vrouwen op te roepen. U kunt opgeroepen worden door mij of door de GGD. Uit statistieken blijkt dat vrouwen die door hun eigen huisarts opgeroepen worden eerder geneigd zijn op de oproep te reageren ( = response). Ik vind dit onderzoek, hoe vervelend het voor de vrouw in kwestie wellicht ook is, belangrijk. In mijn praktijk verzorgen wij de oproep dan ook zelf om de response zo hoog mogelijk te krijgen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat wij rekening kunnen houden met omstandigheden die een oproep zinloos maken zoals een zwangerschap of een verwijderde baarmoeder(hals). Sommige vrouwen willen geen BVO ondergaan. Hoewel ik een voorstander ben van dit onderzoek kan ik mij zeer wel indenken dat er persoonlijke omstandigheden zijn waardoor dit onderzoek als te belastend wordt ervaren. Indien u dit u aangeeft kunnen wij er desgewenst voor zorgen dat u geen oproepen meer ontvangt.

Een afspraak maken
Bent u volgens het oproepsysteem aan de beurt dan ontvangt u een oproep om een afspraak bij de assistente te maken. De assistente plant u in en maakt zelf het uitstrijkje. Dat lijkt ons het meest vrouwvriendelijk. Soms hebben wij een co-assistent(e) , een dokter in opleiding. In dat geval kan het gebeuren dat u gevraagd wordt of de co-assistent het uitstrijkje mag maken. Aanstaande dokters moeten het vak uiteindelijk ook leren. Het staat u te allen tijde vrij om dit te weigeren en het uitstrijkje door de assistente te laten maken. Alleen als de co-assistent of de assistente er niet in slagen het uitstrijkje te maken of wanneer ze iets bijzonders aan de baarmoederhals zien dan roepen ze mij erbij. Dit komt gelukkig niet zo vaak voor.