Antroposofisch

Klachtregeling antroposofische geneeskunde
Voor klachten m.b.t. het functioneren van mij en/of mijn praktijk voor wat uitsluitend deze geneeskunde betreft kunt U indien U meent bij mij zelf onvoldoende gehoor te vinden contact opnemen met de:

Klachtencommissie van de NVAA
Postbus 266
3970 Driebergen