Spraaktherapie

Therapeutische spraakvorming als kunstzinnige therapie
Wanneer iemand spreekt, kunnen we veel horen aan ‘het gebruik van de stem’. Het klinkt bijvoorbeeld vitaal of moe, warm (stromend) of koud (afgemeten), langzaam, snel, staccato, melodieus, boos, blij, verbaasd of verdrietig. De stem wordt in ieder geval zwakker wanneer we ziek zijn. Bij griep of verkoudheid klinken we zelfs hees of schor.

Niet alleen in onze stem, maar ook in onze houding en beweging komt onze fysieke- en emotionele gesteldheid tot uitdrukking. Het verbeteren van het gebruik van onze stem heeft een harmoniserende invloed op onze psychische en lichamelijke toestand: het versterkt onze eigenwaarde en het vergroot onze uitingsmogelijkheden. Hierdoor kunnen wij – zowel op fysiek als op psychisch niveau – ons beter afsluiten voor ongewenste invloeden van buitenaf en evenwichtiger in het leven staan.

Voor wie
Spraakvorming kan een hulp zijn bij het overwinnen van zowel psychische problemen als lichamelijke ziektes, bij voorbeeld bij angsten, depressies, spraakproblemen, ademhalingsmoeilijkheden, allergieën, problemen met de luchtwegen en algehele vermoeidheid.

De therapie is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 7 jaar.

Werkwijze
De patiënt wordt verwezen door een arts. De spraaktherapeut maakt, in overleg met deze arts, een behandelingsplan. Door middel van klankoefeningen, ritmes, bewegingen, maar ook door het werken aan dramatische expressie, gedichten en verhalen, wordt een genezingsproces ondersteund of in gang gezet.

De therapie wordt 1 à 2 maal per week gegeven, in een aaneengesloten periode van 7 tot maximaal 14 sessies.

Vergoedingen
Diverse ziektekostenverzekeraars bieden de mogelijkheid een aanvullende verzekering voor antroposofische therapieën af te sluiten. De spraaktherapie valt in veel gevallen onder deze dekking.
De therapeuten van het venkelveld beschikken ook in 2018 nog tijdelijk over een therapiefonds. Vraag naar de voorwaarden.

Praktische informatie en contact
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Mw. Veronica van Ittersum
Telefoon 06-81768609
Email: v.v.ittersum@nbab.eu

 
-Lid beroepsvereniging: Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën
-aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ)
-Registratienummer NVKT: nvkt3158
-C.Z. registratienummer: 027882