Praktijkenquete

Zoals enkelen onder u gemerkt hebben delen mijn medewerkers en ik de laatste weken na een consult een formulier uit. Wij vragen u middels dit formulier uw contactgegevens in te vullen zodat u een link kunt ontvangen naar een praktijkenquete. Middels deze praktijkenquete hopen wij inzicht te krijgen in uw waardering van de diverse aspecten van de praktijk opdat wij waar mogelijk verbeteringen kunnen doorvoeren. Wij hopen dan ook op uw bereidheid uw medewerking te verlenen aan deze praktijkenquete. Bent u geïnteresseerd in de resultaten van de enquête dan kunt u op onderstaande link klikken

<iframe src="https://qualizorgwidget.nl/stream/h/91JB815850" seamless="seamless" frameborder="0" height="947px" width="100%"></iframe>