Vaccinaties

Het geven van vaccinaties gaan uit van een aantal veronderstellingen:
Het doormaken van de betreffende ziekte is schadelijk en zinloos en dient bestreden te worden.
Dokters lijken misschien wel teveel op militairen. Ze denken in termen van afweergeschut en wapens. De ziekte is dan de vijand die bestreden moet worden.
Maar waarom zo negatief denken over bacteriën en virussen. De darmflora blijkt ook zeer zinvol te zijn voor onze voedselvertering , darmfunctie en immuunstelsel. Is het niet eerder zo dat bacteriën eenvoudigweg op een voedingsbodem afkomen. Die voedingsbodem is dan eigenlijk de ziekte in ons lichaam en de bacterie de hulp die het opruimt. Zo worden er door regulier-medische bedrijven tegenwoordig zelfs op industriële schaal maden gekweekt om vuile wonden schoon te maken. Een prachtig voorbeeld van de functie van dit soort organismen.
Ook kan je de koorts zien als een poging het lichaam op een laag pitje te koken. Door voedsel te koken wordt het zacht, gaar. Koken is en soort nabootsen van het rijpingsproces door de zon.
Je zou dus kunnen zeggen dat dit koken een soort doorzonnen, een ‘gezond’ worden betekent.
Veel van onze tegenwoordige ziektes gaan gepaard met een verstijven , verharden van het lichaam: aderverkalking, slijtage, fibrose, copd, kanker. Je mocht bij dergelijke ziektes willen dat het lichaam wat soepeler werd. Je mocht willen dat je zachtjes gekookt kon worden door de koorts. Alleen treedt de koorts bij ouderen niet meer zo snel op. Kinderen krijgen veel hogere koorts en krijgen dit veel gemakkelijker. Ze koken hun lichaam als het ware om er hun eigen gerecht van te maken. Een lichaam dat bij hen past, dat hun talenten tot uitdrukking kan brengen.
Anno november 2016 hebben we juist weer te maken met een discussie over de vaccinaties. De voorstanders willen bijvoorbeeld doen geloven dat mazelen toch echt een zeer ernstige ziekte is. Wereldwijd sterven er honderdduizenden aan en wel in landen waar niet gevaccineerd wordt. Ze vergeten de reden erbij te noemen waarom er niet gevaccineerd wordt. Die reden is dat het om ontwikkelingslanden gaat waar de mensen door ondervoeding en andere problemen toch al snel sterven en een zwakke weerstand hebben. In Nederland is daar  gelukkig geen sprake van.
Ook wordt het risico van de vaccins telkens weer na ‘wetenschappelijk onderzoek’ als miniem gepresenteerd. Maar is er dan echt een vergelijkend onderzoek gedaan? Een trial? Nee dus, want dat is onethisch. Dat mag niet.  Wanneer je als wetenschapper al  overtuigd bent van de voordelen van de ene behandeling boven de andere is het onethisch de minst goede te testen.
Dat is een van de redenen waarom vaccins niet getest worden en we dus eigenlijk niets weten over de risico’s.

Het toedienen van een vaccin is minder schadelijk voor de volksgezondheid dan het doormaken van de ziekte
Dit is nog nooit aangetoond. Het strenge wetenschappelijke onderzoek dat voor geneesmiddelen wordt verlangd. Het aantonen dat het geneesmiddel beter is dan een placebo wordt bij vaccins achterwege gelaten. We weten het gewoon niet.

Het toedienen van het vaccin vormt een aanvaardbare kostenpost
Dit wordt bij consultatiebureaus bereikt door een heleboel vaccins  in korte tijd  tegelijk te geven. Zodat er geen extra bezoeken aan het consultatiebureau nodig zijn. Daarom bestaan er de vaccincocktails met vele vaccins tegelijkertijd. HEt is economisch maar beperkt de keuzevrijheid. Stel dat ik mijn kind of mijzelf voor tetanus wil laten inenten maar niet voor diphterie dan heb ik een probleem. Laat ik mij voor tetanus inenten dan kan ik daarna niet meer voor diphterie of polio ingeënt worden omdat deze twee laatsten alleen beschikbaar zijn als cocktail met Tetanus. Van de tetanus zou ik dan teveel krijgen en dit kan resulteren in een inentingsreactie: een allergie op het vaccin doordat er al veel afweerstoffen aanwezig zijn en die vervolgens op het vaccin gaan reageren.

De afweer is onuitputtelijk
Dit is een veronderstelling. Er wordt van uit gegaan dat het geven van een vaccin niet tot een verminderde afweer leidt voor andere ziektes en dat het immuunstelsel even sterk blijft.
Er zijn ook aanwijzingen dat dit niet het geval is. Er zijn nogal wat kinderen en volwassenen die juist na een vaccin beginnen te kwakkelen. Het immuunstelsel is verder ook op te vatten als een spier die getraind wil worden. Een vaccin is een minder interessante training dan een echte ziekte. Het immuunstelsel gaat zich vervelen en zoekt een andere uitdaging. het gaat rotzooi trappen in het eigen lichaam : een auto-immuunziekte zoals diabetes , schildklierziektes, reumatoïde artritis en ga zo maar door.
Door het ontbreken van het eerder genoemde strenge onderzoek weten we het allemaal niet zo precies en is het ten dele een kwestie van ‘believers’ en ‘non-believers’.

Zie ook de pagina griep en de reeks gezichtspunten

Terug naar Thema’s