Co-assistent

Wie is de huidige co-assistent?
Momenteel hebben wij geen co-assistent.

Wat is een co-assistent?
Een co-assistent is een arts in opleiding. De co-assistenten in mijn praktijk volgen hun opleiding in Nijmegen en zijn doorgaans vijfdejaars student. Dat betekent dat ze nog 1-2 jaar te gaan hebben alvorens ze afgestudeerd zijn als basisarts. Ze hebben wel al diverse stages in het ziekenhuis gelopen. Na hun afstuderen na 6 jaar studie volgt een eventuele specialisatie bijvoorbeeld als huisarts of een ander specialisme. Dit duurt dan nog eens 3-6 jaar.

Enkele keren per jaar heb ik gedurende 2 maanden een en dezelfde co-assistent. In 2013 waren dat Anne en Joyce. Co-assistenten willen graag zoveel mogelijk zelf doen en moeten ook hun eigen spreekuur doen. Zodra ik meen dat dit verantwoord is mogen de co-assistenten dit ook in mijn praktijk ; meestal in de therapieruimte. Iedere patiënt die zij zien wordt direct nabesproken. U gaat dus niet de deur uit zonder mij gezien te hebben.

Er kleven voor-en nadelen aan het spreekuur bij de co-assistent . Voordeel is dat de co-assistent al vele vragen stelt en die ook in de computer verwerkt. Ik kan zodoende sneller ter zake komen en heb tijd voor aanvullende vragen. Een nadeel kan zijn dat het consult u meer tijd kost omdat de co-assistent minder snel werkt dan ik. Of dit werkelijk een nadeel is hangt van uw tijdsplanning af. Over het algemeen valt de tijdsinvestering overigens wel mee omdat de co-assistent al kan beginnen met het consult terwijl ik nog met de patiënt voor u bezig ben. U wordt dus veelal eerder geholpen maar het consult duurt in totaal wat langer.

Praktisch
Als we een co-assistent hebben wordt dit door middel van een aankondiging op de balieruit vermeld. Ziet u die aankondiging en wilt u door mijzelf geholpen worden dan kunt dit aan de assistente kenbaar maken. Zij zet dit achter uw naam in de computeragenda en ik kan hier dan bij het binnenroepen van de patiënten rekening mee houden.
Meldt u niets aan de assistente en bent u aan de beurt dan wordt u door mij of door de co-assistent gevraagd naar de spreekkamer te komen. Op dat moment kunt u alsnog aangeven dat u het anders wilt.
Het is om ruimtelijke redenen niet altijd mogelijk dat de co-assistent een eigen spreekuur houdt. Soms is de therapieruimte door een therapeut bezet en zit de co-assistent bij mijn spreekuur.
Sommige patiënten hebben hier ook bezwaar tegen. U kunt dat gewoon aangeven bij de assistente of bij mij. Wij vinden het geen enkel probleem als de co-assistent even niet welkom is.