Euthanasie

Euthanasie betekent ‘goed sterven’  Goed sterven is tegenwoordig goed  mogelijk.
Er is inmiddels veel kennis vergaard om in de laatste levensfase het lijden te verzachten.
Als het allemaal toch ondragelijk blijkt is het mogelijk een slaap in gang te zetten waardoor de stervende geen weet meer heeft van het lijden, het niet meer voelt; Dat noemen we terminale sedatie.
Tenslotte is het mogelijk de dood te versnellen middels actieve handelingen: een injectie. Dit noemen we actieve euthanasie. Dat is in Nederland wettelijk toegestaan bij ondraaglijk uitzichtloos lijden. Maar wat is dat. Hierover staan in de kranten tegenwoordig (2014) frequent artikelen. Wat is dat, dat ondragelijke lijden. Wie bepaalt of iets ondragelijk is. Kan dat wel door een ander dan door mijzelf vastgesteld worden en is dat alleen maar bij lichamelijke ziektes mogelijk of ook bij psychiatrische ziektes?

Het valt mij vaak op dat de patiënten die mij ooit om euthanasie gevraagd hebben dat niet deden omdat ze ondragelijk leed hadden maar omdat ze vonden dat hun waardigheid in het geding was. Ze kenden zichzelf als een sterke persoon en wilden niet afhankelijk zijn van anderen.  Deze mensen wilden wel graag klaar staan voor anderen maar wilden niet dat anderen hen verzorgden. Dat is wel een heel ander argument dan wat de wetgever bedoeld heeft.

Ik zelf zie sterven als een overgang naar een andere wereld. Het is alsof je je eigen geesteskind moet baren en dat doet pijn en kost moeite. Bij barende vrouwen is het mogelijk de pijn te verzachten maar alleen voor zover het ongeboren kind daar geen schade van ondervindt. Pijnstillers die het kind ongeboren kind schade zouden kunnen berokkenen zijn uit den boze. Ik heb nog nooit een barende ontmoet voor wie dit niet glashelder was. Na de geboorte is de vreugde des te groter en het leed doorgaans snel vergeten: er is een kind geboren en dat doet alles vergeten.
Wat bij een gewone bevalling zo vanzelfsprekend is , is zo onvanzelfsprekend bij het sterven.
Wie is er blij om het onzichtbare geesteskind? De gestorvene zelf? Wie weet dat? Wie gelooft dat?
Mensen die een bijna-dood-ervaring ( een BDE) hebben gehad, die weten hiervan ! Het is zulk een prachtige ervaring dat mensen die dit hebben meegemaakt maar met moeite hun leven weer op kunnen pakken. Al het alledaagse verbleekt bij deze ervaring. Het is een zgn. transcendente ervaring, een religieuze ervaring waardoor de gehele zelfervaring een radicale verandering ondergaat.
Er zijn echter ook verhalen van mensen met een negatieve BDE, ik las ooit zo’n verhaal van iemand die een zelfmoordpoging had gedaan en tijdens de BDE ervoer wat een enorme fout dit was geweest. De schoonheid van de BDE-ervaring is dus niet vanzelfsprekend.

Omdat we zo weinig weten van het leven na de dood, maar ons wel door deze verhalen gewaarschuwd kunnen weten, meen ik dat de grootst mogelijk terughoudendheid met medische ingrepen die de dood versnellen op zijn plaats is. Actieve euthanasie is in mijn ogen het geven van pijn-verlichtende medicijnen aan een barende zonder te weten wat voor effect het medicament op het kind heeft. Het lijkt fijn voor de barende, maar het zou desastreus kunnen zijn voor het kind.
Ik zelf  vermoed dat ik mijn patiënten in de meeste gevallen schade zou berokkenen als ik actieve euthanasie toe pas. Dat ze mogelijk een negatieve in plaats van een positieve DE (doodservaring) zouden kunnen krijgen. Daarom pas ik geen actieve euthanasie toe.

Ik realiseer mij echter wel dat ik hiermee anders handel dan de meeste huisartsen. Het zou voor sommige patiënten zoveel gemakkelijker zijn als ik wel actieve euthanasie toepaste. Ik lijk hen een een soort garantie te ontnemen  dat als het echt niet meer gaat er altijd nog de uitweg van de actieve euthanasie is.  Ik zelf echter meen dat de meest acceptabele uitweg de terminale sedatie is.

Echter, U hoeft niet te geloven wat ik geloof. Indien u toch echt actieve euthanasie wenst, maar u zich daarvoor niet bij een andere huisarts wilt laten inschrijven is de actieve euthanasie, mits er aan de wettelijke voorwaarden voldaan is,  wel degelijk mogelijk. Daarvoor is er een afspraak met huisarts van Rijn. In voorkomende gevallen is zij bereid om bij patiënten van mijn praktijk de actieve euthanasie toe te passen.

 Terug naar Thema’s