Thema’s

Informatie over specifieke thema’s zoals: koorts, vaccinaties, anticonceptie, orgaandonatie, kanker etc. worden uitgebreid behandeld in de serie ‘Gezichtspunten’. Dit is een serie brochures die diverse gezondheidsthema’s op een verfrissende manier bekijken.
Onder de ‘links’ na deze alinea vindt u beknopte uiteenzettingen over enkele thema’s.
Deze thema’s worden in de loop der tijd af en toe aangepast en uitgebreid.

Thema’s
Anticonceptie
Euthanasie
Koorts
Orgaandonatie
Vaccinaties