Geschiedenis

Geschiedenis van de moeheids-pagina’s

Het thema op deze site dankt zijn bestaan aan de vele vragen die mij door patienten gesteld werden naar aanleiding van een vaak zeer succesvolle behandeling van hun moeheid met intraveneuze injecties Hepar Magnesium D10 (HM10) van de firma Weleda ( Zoetermeer) . Deze mensen wilden, begrijpelijkerwijs, graag weten hoe dit kon, terwijl de tijd om dit uitvoerig uit te leggen mij tijdens spreekuurtijden meestal ontbreekt. Deze mensen krijgen veel vragen uit hun omgeving over de behandeling en willen hierop graag antwoord geven,maar moesten tot dusver het antwoord m.b.t. deze vragen schuldig blijven….helaas.
Niet dat de behandeling van hun moeheid altijd zeer succesvol is ; zo is het niet , maar de mensen die het effect het duidelijkst bemerkt hebben stellen wel de meeste vragen ; zij die weinig merkten stellen de vraag hoe zij dan wel kunnen genezen maar hebben geen speciale vraag naar het genoemde middel.
Een andere groep vragers zijn zij die ik een dergelijke behandeling heb aangeraden. De meesten zijn blij dat ik hen iets voor hun moeheid te bieden heb en volgen het advies direct
op ; anderen willen zich eerst oriënteren en …..dat ging dan tot dusver niet omdat er geen bijsluiters , folders of sites over dit middel bestaan.
Tenslotte krijg ik incidenteel vragen van collega’s en ook die moest ik tot nu toe teleurstellen.

Begin 2007 ben ik derhalve begonnen aan diverse patiënten te vragen hun ervaringen op te schrijven . De bedoeling was een illustratie te verzorgen voor het hiernavolgende stukje over moeheid en de behandeling daarvan met Hepar Magnesium D10 . Geleidelijk aan zijn er wat diverse reacties binnen gekomen. Ik hoop dat het voor andere patiënten een aanmoediging kan zijn om ook hun ervaringen op te schrijven zodat er een divers en zo realiteitsgetrouw mogelijk beeld ontstaat van de mogelijkheden van het middel.

De eerste wetenschappelijke onderzoeken naar de werkzaamheid van dit middel bij wintermoeheid en fibromyalgie zijn inmiddels uitgevoerd; een bespreking van de resultaten vindt u op de ‘onderzoek’-pagina ( zie knop links). Het gedane onderzoek is op te vatten als een allereerste begin en volstaat absoluut niet. Een groter onderzoek, een zogenaamde ’trial’ is wenselijk. Het grootste obstakel bij de realisatie hiervan zijn op dit moment de kosten. Het is zeer dringend en zeer noodzakelijk om de verkrijgbaarheid van dit middel in Nederland te verbeteren en voor de toekomst veilig te stellen.

Tegelijkertijd is het wel zo dat ik inmiddels in 8 jaar tijd ongeveer 500 patiënten met moeheid heb behandeld met dit middel en bij sommige aandoeningen als bij fibromyalgie heb ik hen ook meermaals behandeld. Er is daardoor een zodanige ervaring met de behandeling van moeheidsklachten met Hepar Magnesium D10 op gedaan dat deze de komende jaren het wetenschappelijk onderzoek nog in de schaduw zal stellen voor wat betreft de veelzijdigheid van de ervaringen.
Van het wetenschappelijk onderzoek mogen duidelijker cijfers omtrent het gemiddelde eindresultaat verwacht worden. De vele individuele reacties en de snelheid van reageren zijn, onder andere, zaken die zich voorlopig maar moeilijk laten meten maar die in de praktijk evident zijn en door de patiëntenverhalen vaak fraai geïllustreerd worden. U vindt de ervaringen bij de menu’s onder deze pagina. Links in de ‘side-bar’ vindt u de opbouw van de site. Klikt u op een ziektebeeld dan verschijnen de submenu’s met informatie over en ervaringen met het ziektebeeld.

De verschillende ziektebeelden zijn gerangschikt naar volgorde van voorkomen (prevalentie) in de bevolking.

Voor eventuele suggesties voor de site kunt u mailen naar : hm10@therapeuticumvenkelveld.nl

Doetinchem , 06-04-2014 ( eerste versie 17-12-2007 )

E.L.Ellis , huisarts voor reguliere en antroposofische geneeskunde