Hepar Magnesium onderzoek

Pilot Wintermoeheid
In het najaar van 2006 en het voorjaar van 2007 is er een pilotonderzoek uitgevoerd naar de werkzaamheid van HM10 bij wintermoeheid. Dit is in mei 2008 gepubliceerd. Bij dit artikel is een kanttekening te plaatsen. Er was een probleem in deze winter. Er was sprake van een warm najaar,waardoor de mensen veel buiten waren. De stroom met wintervermoeide patienten kwam daardoor pas laat op gang. Meer dan twee maanden later dan gebruikelijk. Er waren bovendien nog maar weinig antroposofische artsen die dit middel voorschreven. Het onderzoek dreigde hierdoor te mislukken bij gebrek aan geschikte patienten. Om toch maar iets te hebben zijn de inclusiecriteria ruimhartig toegepast. In feite mocht iedereen mee doen met een onbegrepen moeheid die in de winter wasw ontstaan. Dit is niet hetzelfde als de echte wintermoeheid. Mijn eigen schatting is dat bij een striktere definitie,bv de eis dat de moeheid reeds meerdere winters teruggekeerd dient te zijn, het mogelijk moet zijn 90% werkzaamheid van HM10 bij wintermoeheid aan te tonen terwijl dit in het onderzoek op 40-80% uitkomt. Dit is dan dus zo te begrijpen dat de werkzaamheid van HM10 bij onbegrepen moeheid in de winter 40-80% zou kunnen zijn. Hier dient dan uiteraard het percentage spontaan herstel afgetrokken te worden. Voor een bespreking van de placebo-effecten zie hiernaast de knop’placebo?’ of klik op placebo. Klik om de publicatie te lezen.

 Pilot en trial fibromyalgie
In februari 2008 is een beschrijvend onderzoek gestart naar de werkzaamheid van Hepar Magnesium D10 bij fibromyalgie. Aan dit onderzoek namen 17 artsen deel. De resultaten zijn in april 2010 gepubliceerd in de ‘European Journal of Integrative Medicine’ . Klik om het artikel te downloaden.
Aangezien de resultaten van de pilot voldoende veelbelovend waren werd in 2009 en 2010 gepoogd de financiering voor een trial rond te krijgen door subsidie aan te vragen bij het Reumafonds. Een trial is een wetenschappelijk onderzoek dat voldoet aan de eisen die tegenwoordig aan wetenschappelijk onderzoek gesteld worden wil het aux serieux genomen worden door reguliere wetenschappers. Dit onderzoek is ook nodig om de HM10 geregistreerd te kunnen krijgen binnen de Europese Unie. Zonder een dergelijk onderzoek blijft de leverantie afhankelijk van de beschikbaarheid op de Zwitserse markt. Indien het middel geregistreerd kan worden kan het weer in Nederland geleverd worden en ook vaker vergoed worden door Nederlandse zorgverzekeraars. De subsidie is echter zowel in 2009 als in 2010 afgewezen. Zonder dit onderzoek kan het zijn dat de Hepar Magensium D10 over enige tijd geheel niet meer te krijgen zal zijn.

Pilot CVS
In oktober 2008 is een pilot naar de werk.zaamheid van HM10 bij CVS gestart. Dit onderzoek is echter vanwege de huidige problemen met de leveranties van Hepar Magnesium D10 alsmede een hiermee verband houdend oplopend financieringstekort stop gezet.

Onderzoek naar Mitochondriele Myopathie
In 2010 en 2011 is er een dubbelblind gerandomiseerde N=1-trial bij een patiënt met deze aandoening uitgevoerd. De patiënt in kwestie gebruikte dit middel al enkele jaren en meende niet zonder te kunnen. Middels dit onderzoek werd aangetoond dat hij geen baat (meer) had bij de injecties. Het onderzoek onderstreepte de eerdere ervaringen dat het Hepar Magnesium D10  als een kuur gegeven kan worden